– Hærverk møtt med motstandskraft og støtte

Slik så det ut etter at plakaten på Tøyen var utsatt for hærverk.
Foto: Isir Yassin
For et par uker siden ble EMKs plakat for en fundraising-kampanje revet ned utenfor organisasjonens lokaler.

EMK-plakaten hadde som mål å skape arbeidsplasser og opplæringsmuligheter for over 20 minoritetskvinner i Tøyen og Grønland.

EMK – Empowerment av minoritetskvinner – er en gruppe minoritetskvinner som har grunnlagt en frivillig organisasjon med formål om å styrke samfunnet. De jobber for å støtte andre minoritetskvinners utfordringer knyttet til arbeidsledighet ved å tilby matlagings- og helsekurs for å forbedre ferdigheter og selvtillit.

Initiativet, drevet frem gjennom troen på individets potensial til å påvirke samfunnet positivt, representerer et eksempel på grasrot initiativets kraft til å fremme inkludering og selvstendighet.

– Ikke-representativt for lokalsamfunnets verdier

Organisasjonen ser det som beklagelig at plakaten ble utsatt for ødeleggelse.

– Vi mener at dette ikke representerer verdiene til lokalsamfunnet vårt, og vi er takknemlige for den overveldende støtten vi har mottatt, uttaler en talsperson for EMK-frivillig organisasjon i en e-post til Utrop.

Plakaten ble skrevet sammen av unge kvinner og mødre med begrenset faglig kompetanse i norsk språk, og var et uttrykk for et ønske om å bidra til samfunnet på en meningsfull måte.

EMK-prosjektet har siden sommeren 2023 samarbeidet med Oslo kommune gjennom
Områdesatsing Delprogram sysselsetting. Samarbeidet, som involverer både offentlige og private aktører samt gründermiljøer, søker å løse samfunnsutfordringer knyttet til arbeid, inkludering og integrering.