Fredskonferanse under krigsfare

AMJ-leder Zahoor Ahmad talte under feedskonferansen.
Foto: AMJ Norge
Flere hundre møtte opp da Ahmadiyya-samfunnet arrangerte årets utgave av sin fredskonferanse.

I en årrekke har Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (AMJ Norge) arrangert Fredskonferansen, som samler mennesker fra alle samfunnslag.

Tidligere arrangementer har tiltrukket over 200 gjester fra ulike religiøse, sivile, akademiske, veldedige og samfunnsengasjerte organisasjoner, samt politikere og medlemmer av det diplomatiske korps.

Representanter for ulike religioner og politikere kom med innlegg under konferansen.
Foto : AMJ Norge

Årets tema tar utgangspunkt i de mange utfordringene verden står overfor, som krig, konflikter, klimakrise og økt fattigdom. Fredsbygging krever samarbeid mellom ulike organisasjoner for å oppnå et felles mål – å skape fred og harmoni i samfunnet.

Ulike innlegg

Utrop snakket med Faisal Suhel i AMJ Norge i etterkant av konferansen.

– Vi hadde ulike innlegg, hvor folk kom med sine perspektiver, og understreket behovet for fred. Hovedbudsakpet var at land måtte legge til side sine nasjonale interesser, og har verdensfreden som førsteprioritet. At man må ha en grunnleggende rettferdighet og folkerett som gjelder for alle. Uten at man får til dette vil konflikter fortsette, sier han til Utrop.

Videre sier han at verden er i prekært tidsskille.

– Vi ser at FNs Sikkerhetsråd er lammet, og vetoretten gjør at man ikke får gjennom flertallets vilje, noe som gjør systemet grunnleggende udemokratisk.

Fredstiltak

– Hvilke fredstiltak snakket man om under konferansen?

– Vi hadde mennesker med ulik bakgrunn som kom frem med sine tanker. Gjennomgangsmelodien var at folk må gjøre det de kan, og ikke sitte stille. Løfte stemmene sine og kontakte makthavere. Vanligvis føler folk seg så hjelpesløse, så det er viktig å bruke sin innflytelse for å motvirke kreftene som ønsker krig.

I uken hvor konferansen pågikk har Israel og Iran gått til begrensede bombeangrep på hverandre.

Angrepene kan øke faren for en storkonflikt i regionen, og på verdensbasis, ettersom USA og andre land i Vesten er Israels allierte, tross vestlige lands kritikk av israelernes krigføring i Gaza etter 07. oktober-terroren.

– Vi vet ikke følgene av dette. En verdenskrig lusker i bakgrunnen, noe som vil få en helt annen skala enn det man kan tenke seg. Vanlige mennesker vil ikke ha krig, men vi har en voldsspiral gående som gjør at man ikke kan hindre denne utviklingen.

Fokus på forsoning

Som trossamfunn sier Suhel at ahmadiyyaene lenge har advart mot denne voldsutviklingen.

– Vi har i flere tiår advart mot at det kan oppstå en stor global konflikt. Overhodet for ahmadiyya-samfunnet har reist til blant annet EU-parlamentet og andre land for å snakke med statsledere og folk med makt. At man istedenfor for krig skaper forsoning og rettferdighet. Når freden ikke er basert på rettferdighet, og når man påfører motparten mest mulig ydmykelse, fører det til nye konflikter.

Alle gode krefter må inn på banen, sier han.

– Ideologer, fagfolk og politikere må alle løfte stemmene, og komme med løsninger. At man fokuserer på menneskehetens beste fremfor egne allianser.