Fra innvandringsforsker til ny Fafo-sjef

Innvandringsforsker Hanne Kavli (t.v) tar over som ny daglig leder ved forskningsstiftelsen Fafo.
Foto: fafo.no
Hanne Cecilie Kavli blir ny daglig leder ved forskningsstiftelsen Fafo. Hun tar over etter Tone Fløtten som har vært i stillingen siden 2015.

Kavli er i dag forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. I en pressemelding fra Fafo sier Kavli at hun gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Fafos forskning er viktig og relevant, både for de som utformer politikk, og for de som skal omsette politikk til praksis i arbeidsliv og velferdsstat, sier Kavli, ifølge NTB.

Fafos styreleder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier styret peker på at Kavli har solid erfaring som forsker og leder.

– Samfunnet trenger kunnskapen som utvikles ved Fafo og styret er overbevist om at Kavli, med sine strategiske evner, er den rette til å videreutvikle Fafo, sier Følsvik.

Kavli er seniorforsker og forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har doktorgrad i sosiologi og arbeider med en rekke temaer knyttet til arbeidsliv, velferd, tillit og integrering. Kavli har publisert et stort antall forskningsrapporter ved Fafo og en rekke artikler og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt.

Kavli har ledererfaring, både som forskningsleder med personalansvar og som forskningssjef med strategisk ledelse av instituttets forskningsarbeid, ifølge Fafos hjemmeside.