street, architecture, old
– EU utgjør under seks prosent av verdens befolkning. Vi europeere blir stadig færre, mens resten av verden blir stadig flere. Hvis vi skal klare å påvirke verden til det bedre er det helt avgjørende at vi står sammen, skriver Knut André Sande.
Foto: Pixabay
Det er i norske interesser å samarbeide med EU om globale spørsmål, skriver Knut André Sande, i sitt svar til Ungdom mot EUs Frankie Rød.
70Shares

Mandag 11. mai forsøkte Frankie Rød, leder i Ungdom mot EU, i et Utrop-innlegg å skape inntrykk av at det europeiske samarbeidet skjer på bekostning av annet internasjonalt samarbeid. Det er helt feil – disse går hånd i hånd. 

EU viser globalt lederskap

«Oslo-avtalen mellom Israel og Palestina, og Colombia-avtalen mellom FARC og myndighetene er begge avtaler forhandlet frem av Norge, der en av partene står på EUs terrorliste«, skrev Frankie Rød i Utrop den 11. mai. [Faksimile, Utrop 11.05.2020.]
Rød starter med å avkrefte en påstand ingen har fremmet. Selvfølgelig er ikke EU-samarbeidet globalt, det er internasjonalt. Samtidig er det verdt å minne om at EU opptrer som en global aktør. Samlet utgjør EU-landene verdens største økonomi. Når vi samarbeider i blokk får små europeiske land mye mer makt og innflytelse i møtet med globale stormakter som USA, Kina og Russland. Det trengs. 

EU utgjør under seks prosent av verdens befolkning. Vi europeere blir stadig færre, mens resten av verden blir stadig flere. For hvert år som går svekkes vår innflytelse i verden. Hvis vi skal klare å påvirke verden til det bedre er det helt avgjørende at vi står sammen. Europa er tuftet på demokrati, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet. EU viser globalt lederskap i møtet med klimakrisa og kutter utslipp. Dette må Norge støtte opp om. 

Norge kan også være fredsforhandler – også med EU-medlemskap

Ungdom mot EU ønsker mer samarbeid, bare ikke i EU. Rød viser til FN, WHO og de globale klimaforhandlingene, men unnlater å nevne at EU er en aktiv bidragsyter til disse. Mens Trumps USA vender verden ryggen, tar EU kampen for våre internasjonale institusjoner. Vi bør takke EU for at Paris-avtalen ikke brøt sammen da USA trakk seg. Og senest i forrige uke samlet EUs giverlandkonferanse inn over 80 milliarder kroner til WHO mens USA struper bidragene sine. 

Vi bør takke EU for at Paris-avtalen ikke brøt sammen da USA trakk seg

Det er dessuten helt feil at EU-landene alltid stemmer i blokk i internasjonale fora. Når de er enige stiller EU-landene med en felles stemme slik at de står sterkere. Likevel har da land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia også ført en egen utenrikspolitikk de siste tiårene selv om de er medlem av EU. 

EU-landet Sverige har de siste årene vært vertskap for fredssamtaler mellom partene i borgerkrigen i Jemen. Selvfølgelig kan også Norge fortsette å være fredsforhandler når vi blir medlem av EU. 

Vil samarbeide med både EU og resten av verden

Rød avslutter med å skrive at hen «tror på en verden styrt av folk flest, ikke et Europa styrt av menn i dress i Brussel.» Nøyaktig hva det betyr er ikke godt å si. Nei-siden kritiserer alltid EU, men sier aldri noe om hvordan deres alternativ ser ut. 

For min del er svaret klart: Det er i norsk interesse å samarbeide både med EU og med resten av verden. Om fred, demokrati, solidaritet, likestilling og klimaløsninger. Og så heier jeg skikkelig på EUs kvinnelige president Ursula von der Leyen når hun møter Trump, Putin og Xi i globale forhandlinger.