Lager korona-podcast på polsk

Natasza Bogacz (til høyre) her avbildet sammen med Katarzyna Szlyk-Verde.
Foto: Emre Altayli
Veilederne Natasza Bogacz og Katarzyna Szlyk-Verde ved Caritas ressurssenter har laget en podcast på polsk om aktuelle tema knyttet til koronapandemien.
37Shares

Over seks episoder intervjuer hun ulike fagpersoner og snakker om alt fra smittevern, arbeidstakerrettigheter, permittering, NAV-regelverket, krisesituasjoner og hjelp til selvhjelp.

Vi erfarte fra veiledningstjenesten under koronaen at mange av spørsmålene som dukket opp var like. Gjennom en podcast kan vi nå ut til flere og for noen oppfattes informasjonen lettere tilgjengelig på denne måten, sier Jakob Retvedt Bakkerud, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge til Utrop via en e-post.

Stiftelsen Dam finansierer podcasten sammen med Caritas, og de to første episodene er lagt ut, hvor resten legges ut forløpende.

Stiftelsen Dam var veldig raske på å respondere på vår henvendelse og innvilget støtte til prosjektet i løpet av to dager.

Viktig å nå polakkene

Veileder Natasza Bogacz fikk ideen gjennom mitt arbeid som frivillig veileder hos Caritas ressurssenter.

Caritas etablerte en digital veiledningstjeneste helt i starten av korona-pandemien og vi opplevde at mange polakker tok kontakt med oss med spørsmål om smittevernregler, problemer med arbeidsgiver eller usikkerhet rundt jobbsituasjon. Da slo det meg at det hadde vært nyttig å lage en podcast om disse temaene slik at man kunne nå ut til enda flere polakker bosatt i Norge. Derfra var veien kort til at Caritas sendte en søknad om finansiering til Stiftelsen Dam og vi fikk innvilget midler. Vi begynte selve produksjonen den siste uka i april.

Hva handler podcastene om?

Oppgaven var egentlig mer komplisert enn å kun formidle smittevernregler. Det bor over 120.000 polakker i Norge og målgruppen er veldig variert. Jeg kom derfor med et forslag om en podcast, siden det er lettere å formidle informasjon på en interessant måte. Tallene fra FHI viser at det er veldig lite smitte blant den polske minoriteten, og det diskuterer vi i podcasten. Samtidig er de hardt rammet av usikkerheten i arbeidsmarkedet. Derfor handler podcasten om mye mer enn kun fysisk helse og smittevernsaspektet, også om ringvirkningene av korona og hvordan en skal håndtere disse.

Tilpasset innholdet

Innholdet ble tilpasset til behovene identifisert i kontakt med de polske miljøene gjennom veiledningstjenestene, sier Bogacz.

Som frivillig veileder i Caritas fikk jeg flere telefoner hver dag fra forvirrede polske arbeidere. Hvis man for eksempel blir permittert, men ikke klarer å ordne alt det formelle med Nav grunnet språkbarriere eller useriøs arbeidsgiver som ikke vil samarbeide, påfører det enorm stress og påvirker den psykiske helsen betraktelig. Selv om podcasten skulle handlet om helse generelt, tilpasset vi temaene slik at fokuset ligger på den psykiske helsen og rettighetene til utenlandske arbeidere.

Viktig informasjon i krise

Hvor viktig ser dere på informasjonsverdien, spesielt ettersom mange polske arbeidere ikke snakker norsk?

Nettopp det at mange bor og arbeider i Norge uten å snakke norsk gjør det vanskelig å finne frem til riktig informasjon. Dette er et problem dersom ikke alle får med seg gjeldende smittevernsregler, men det er også problematisk dersom man ikke vet hvilke rettigheter man har eller hvor man kan få hjelp. Vi mener god informasjon er avgjørende for at befolkningen skal komme gjennom krisen på en så god måte som overhode mulig – informasjon på språk som en mestrer er en forutsetning for at den skal nå ut og ha en effekt.

Finn podcasten på Spotify under navnet “Koronawirus w Norwegii”: