Innvandrere setter mer pris på Oslos parker enn bymarka

0
Mange er glad i bynatur, men ikke alle fristes så mye av å gå i marka, ifølge forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Den beste forebygging mot radikalisering er empati

0
PODCAST: Ragnhild Sørbotten har intervjuet tidligere radikaliserte islamister. Hvem var de da de lot seg radikalisere, og hvem er de nå?

NFF har behandlet ti rasismesaker på ti år

0
Fotballforbundets ekspert på området, Henrik Lunde, mener rasisme blir tatt på største alvor – men at det trolig er store mørketall.

Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister?

0
Det er forsket lite på ytterste venstre. Nå har to forskere sett på hva det gjør med dem når de blir stemplet som voldelige. Det er grunn til å tro at resultatene også kan overføres til ytterste høyre, mener ekstremistforsker.

Søsken er viktig støtte for studenter med innvandrerbakgrunn

0
Mange studenter med ikke-vestlig bakgrunn satser på krevende utdanninger. For dem er støtte fra søsken en viktig ressurs.

Legeforening ber regjeringen ta imot flere flyktninger fra Moria-leiren

0
I et brev til Utenriksdepartementet understreker Legeforeningen at Norge bør vise internasjonalt lederskap i den ekstraordinære situasjonen pandemien utgjør.

Vil forby lønn i kontanter

0
Arbeids- og sosialdepartementet vil straffe lønnstyveri strengere og forby lønn i kontanter.

Norskinnsats for integrering

0
Regjeringen gjennomfører den største integreringsreformen på nesten 20 år.

«Flyktningmarionett» skal gå fra Syria til Storbritannia

0
Kunstproduksjonen "Lille Amal" har som formål å dramatisere flyktningbarns historier.

Får statsstøtte tross medlemsstrid

0
Fylkesmannen i Oslo og Viken trekker varsel om å slette statsstøtte til Tawfiiq-moskeen i Oslo, men er bekymret for konflikten i trossamfunnen.