Den politiske debatten skiller på de som er for EU, som ønsker internasjonalt samarbeid, og nasjonalistene, som er mot EU. Virkeligheten er en helt annen.

Mange internasjonalister, meg selv inkludert, er mot EU fordi det er en for liten arena å drive samarbeid på. Jeg aner ikke hvor oppfatningen om at EU er et globalt samarbeid kommer fra, med tanke på at det er rundt 5 prosent av verdens befolkning.

Det er mye galt med EU. Ingenting av det som er feil med EU har noe med at det er et organ for samarbeid. Jeg ønsker mer samarbeid, men på bedre prinsipper enn det EU gir.

Jeg aner ikke hvor oppfatningen om at EU er et globalt samarbeid kommer fra

Noe av det som skaper internasjonalt samarbeid er internasjonale fora som klimaforhandlinger, FN og WHO. Dette er viktige internasjonale institusjoner, der alle land skal stille likt. EU-land mister imidlertid stemmen sin i slike fora, fordi EU stemmer i blokk i alle internasjonale fora.

Norge har en viktig rolle som internasjonal fredsmekler. Dette er et utrolig godt eksempel på hva slags globalt samarbeid vi trenger, og ironisk nok hadde det ikke vært mulig om vi var med i EU. Oslo-avtalen mellom Israel og Palestina, og Colombia-avtalen mellom FARC og myndighetene er begge avtaler forhandlet frem av Norge, der en av partene står på EUs terrorliste. Hadde vi vært med i EU, måtte vi altså gitt opp rollen vår som internasjonal fredsforhandler.

Jeg er internasjonalist fordi jeg tror på en verden styrt av folk flest, ikke et Europa styrt av menn i dress i Brussel.