Millionbeløp til foreninger for skeive

Diskriminering innad i det skeive miljøet er årsaken til at det er så mange foreninger for denne gruppen, ifølge talspersonene.
Foto: Vinni123/Flickr
Det offentlige gir økonomisk støtte til forening for skeive nordmenn og innvandrere, forening for bare skeive asylsøkere og innvandrere, forening for skeive muslimer og forening for skeive kristne. Er det virkelig behov for alle?
347Shares

– Ja, mener Ingvild Endestad, leder i FRI–  foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  

FRI ble opprettet på 1950-tallet under navnet Forbundet av 1948 og er Norges eldste foreningen for skeive i Norge. På hjemmesiden heter det at foreningen arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Frivillige i FRI

FRI har omlag 20  ansatte i i varierende stillingsbrøker, mange jobber prosjektbasert med kompetanseheving eller internasjonale prosjekter. De fleste som engasjerer seg i foreningen er imidlertid frivillige, det vil si ubetalte. FRI har ti fylkeslag og støttes økonomisk av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). FRI får også tilskudd til prosjekter fra blant andre Utenriksdepartementet eller Helsedirektoratet, Justisdepartementet eller Norad.

Ikke oversikt over innvandrere

Ingvid Endestad, leder i foreningen FRI
– Skeive med minoritetsbakgrunn har noen utfordringer som trenger et særskilt fokus, sier Ingvild Endestad, leder i FRI.
Foto : Foreningen FRI

FRI har 3500 medlemmer, mange av dem har vært medlemmer i flere år. Endestad mener medlemstallet kunne vært høyere:

– Vi vet at noen kvier seg for å gå til det skrittet å melde seg inn i en forening for skeive. De føler seg kanskje ikke klar for det eller de tør ikke.

Hun sier de ikke fører noen oversikt over hvor mange innvandrere som er medlem av FRI. 

– Vi har en mangfoldig frivillig- og medlemsmasse, men vi har fortsatt mye å jobbe med. Vårt mål er å være en organisasjon for alle skeive som trenger oss, sier hun.

Rasisme i skeive miljøer

 Flere organisasjoner har sitt utspring i FRI. Blant disse er Helseutvalget og Skeiv Verden. Skeiv Ungdom oppstod først som et utvalg i FRI. Utvalget etablerte seg som en selvstendig organisasjon under navnet Skeiv Verden i 2004. Skeiv Ungdom er i dag navnet på FRIs ungdomsorganisasjon.

Hvorfor etablerte Skeiv Verden seg som egen organisasjon?

– Skeive med minoritetsbakgrunn har noen utfordringer som trenger et særlig fokus. Det kan være utfordringer med rasisme eller homofobi, og følelsen av å falle mellom flere stoler. I tillegg gjør Skeiv Verden et viktig arbeid for asylsøkere og nyankomne. Vi samarbeider godt og jeg opplever at vi styrkes av hverandre, sier, Ingvild Endestad.  

Skeive asylsøkere

Endestad sier det knytter seg særlige utfordringer til skeive innvandrere med kort botid og asylsøkere:

– Hvordan kan de finne et språk hvor de kan fortelle om noe som er så tabubelagt i hjemlandet som homofili? I mange land er det også kriminelt. Skeiv Verden forstår og hjelper dem med dette når de for eksempel skal søke om asyl. 

Likekjønnede par

FRI jobber også internasjonalt.

Vi er opptatt av at likekjønnede par skal ha samme mulighet til familieinnvandring som andre. Her har Skeiv Verden gjort en viktig jobb, mener Endestad. 

Kampsakene druknet

– Flere av våre medlemmer blir utsatt for rasisme fra skeive, etniske nordmenn, sier styreleder i Skeiv Verden, Bassel Hatoum.
Foto : Skeiv Verden

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ + personer med minoritetsbakgrunn. Styreleder Bassel Hatoum forteller at de først dannet Skeiv Verden som en arbeidsgruppe.

– Vi så at våre saker ikke var aktuelle i FRI, vi følte at våre kampsaker druknet litt i deres. At man er skeiv, betyr ikke at man ikke har forskjellige behov. Skeive innvandrere og skeive etnisk norske støter på ulike utfordringer, sier han.

Dobbelt rasisme

Skeiv Verden har seks ansatte, fordelt på 5,4 årsverk.

– Vi har også mange frivillige som jobber for oss, sier Hatoum.

Alle ansatte i Skeiv Verden har innvandrerbakgrunn. Det er viktig, mener styrelederen, som opprinnelig kommer fra Libanon.

– Ved at vi har ansatte fra hele verden, har vi den språklige og kulturelle kompetansen som er nødvendig for å forstå medlemmene våre. Vi ønsker å være en organisasjon for skeive innvandrere fra hele verden. Vi forstår hverandre selv om forskjellene også imellom oss kan være store. Medlemmene våre deler de samme utfordringene i forhold til dobbelt diskriminering. Flere blir utsatt for rasisme fra skeive etniske nordmenn. I tillegg kan de som skeive oppleve homofobi eller stigma fra det etniske eller religiøse miljøet de tilhører.

Større slagkraft alene

Hatoum mener Skeiv Verden har en mer sårbar brukergruppe enn FRI.

– Medlemmene kan være anonyme når de kommer til oss, vi tilbyr dem skjerming. Vi føler at vi har oppnådd å ha mye større slagkraft etter at vi meldte oss ut av FRI og dannet vår egen forening, sier han.

Skeiv Verden har tre lokallag, i Oslo og Viken, Skeiv Verden Vest og Skeiv Verden Midt-Norge. Organisasjonen har 400 registrerte medlemmer, men Hatoum mener det er mange flere som bruker organisasjonens tilbud.

– Terskelen er høy for å melde seg inn hos oss, og vi aksepterer at folk av ulike grunner ikke ønsker å oppgi navnet sitt i medlemsregistret vårt, sier han.

Skeiv Verden får penger til driften fra Bufdir. I tillegg kommer støtte til forskjellige prosjekter som de får fra IMDI og Helsedirektoratet.

Ja, skeive med muslimsk bakgrunn trenger sin egen organisasjon.

Henza Anwar, fungerende styreleder i Salam Norge.
Foto : Privat

Skeive med muslimsk bagrunn

– Ja, skeive med muslimsk bakgrunn trenger sin egen organisasjon, sier Henza Anwar, fungerende styreleder i Salam Norge.

– Minoritetsbakgrunn kan være så mangt. Skeiv Verden er for skeive med minoritetsbakgrunn. Salam er for skeive med muslimsk bakgrunn. I Salam møter medlemmene forståelse for de utfordringene som er særegne for de av oss som er skeive med muslimsk bakgrunn. Dessuten er det et trygt rom der vi ikke trenger å forhandle bort vår muslimske bakgrunn eller identitet. Vi er som en familie. 

Trenger ikke forklare noe

Hun sammenligner Salam med Kristent skeivt nettverk: – Skeive, kristne har mange felles utfordringer. Man trenger ikke forklare. Det som er fint med slike organisasjoner er at de andre forstår deg ut fra bakgrunnen.

Bare 80 medlemmer

Salam Norge jobber for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge. Organisasjonen ble etablert i 2017 og holder til i Oslo. Den ferske organisasjonen har bare 80 registrerte medlemmer.

– Mange vegrer seg for å bli registrert i en organisasjon for skeive. Jeg håper og tror medlemstallet vil vokse, men det vil ta tid, sier Anwar.

Skeive kristne

Skeivtkristentnettverk.no, består av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og støttespillere. De fleste i nettverket har bakgrunn fra eller tilhørighet til pinsekarismatiske menigheter, men også andre kirkesamfunn og bevegelser er representert som Den norske kirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Oase, Jehovas Vitner og Den katolske kirke.

Nettverket ble opprettet i november i fjor, har ingen ansatte og baserer alt på frivillig arbeid. Det er 110 medlemmer i nettverket som har 1100 følgere på Facebook. Nettstedet er ferskt og har på grunn av koronakrisen ikke rukket å komme skikkelig i gang ennå. Det er foreløpig ingen oversikt over hvor mange ikke-norske som er tilknyttet nettverket.  

Transpersoner

Forbundet for transpersoner har eksistert siden 1966 og har lokallag i Bergen, Oslo og på Romerike. Foreningen har 150 medlemmer og få med utenlandsk bakgrunn.

Nestleder Eirik Elin Stillingen synes det er synd: – Jeg tror flere med utenlandsk bakgrunn kunne ha hatt behov for å være med i vår forening, sier han. 

Det er ingen ansatte i foreningen som blant annet driver en kontakttelefon og arrangerer mangfoldskafeer og sammenkomster på Stensveen Ressurssenter for transpersoner.
– Vi jobber også politisk, sier Stillingen. 

ØKONOMISK STØTTE TIL SKEIVE

Fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Foreningen FRI (3500 medlemmer)
Driftstilskudd 2020 – kr 5 405 000
Driftstilskudd 2019 – kr 4 380 000
Prosjekttilskudd 2019 – «Kjønnsmangfold» – kr 475 000

Skeiv Ungdom (872 medlemmer, medlemstallet er fra 2019)
Driftstilskudd 2020 – kr 890 000
Prosjekttilskudd 2020 – «Restart – en inkluderende og antidiskriminerende skole» – kr 340 000
Prosjekttilskudd 2020 – «Kjønnsmangfoldsleiren» – kr 50 000

Driftstilskudd 2019 – kr 890 000
Prosjekttilskudd 2019 – «Restart – en inkluderende og antidiskriminerende skole» – kr 340 000
Prosjekttilskudd 2019 – «Kjønnsmangfoldsleiren» – kr 50 000

Skeiv Verden (400 medlemmer)
Driftstilskudd 2020 – kr 1 120 000
Prosjekttilskudd 2020 – «Kunnskap og støtte til skeive med innvandrerbakgrunn» – kr 150 000
Driftstilskudd 2019 – kr 1 110 000

Salam Norge (80 medlemmer)
Driftstilskudd 2020 – kr 0
Prosjekttilskudd 2020 – «Sosiale møteplasser for skeive muslimer» – kr 200 000

Driftstilskudd 2019 – kr 0

Forbundet for Transpersoner i Norge (150 medlemmer)
Driftstilskudd 2020 – kr 483 000
Driftstilskudd 2019 – kr 683 000

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Medlemstallene er oppgitt av foreningene selv. 

Fra Bergen kommune:
Kristent skeivt nettverk (110 medlemmer)
2019 – kr 250 000 i oppstartsmidler.

Kilde: Kristent skeivt nettverk.