Utreiseplikten til Afghanistan suspendert – ny vurdering innen 15. september

baby, girl, sleep
Photo by ddimitrova on Pixabay

– Vedtaket om avslag på søknaden om oppholdstillatelse ble fattet 6. juli, mens det ennå var regnet som trygt å dra tilbake tilbake til byen familien kommer fra, forklarer UDI, som vil gjøre en ny vurdering av situasjonen innen 15. september.

Dermed må ikke den 11 måneder gamle jenta eller familien hennes, som har fått avslag på sine søknader om opphold tidligere, forlate Norge foreløpig, melder avisen Dagen.

I avslagsbrevet står det at hun skal sendes til foreldrenes hjemland innen 3. september og at det ikke er noe å frykte i den afghanske provinsen Herat, hvor familien kommer fra.

13. august, dagen Utlendingsdirektoratets (UDI) brev ble sendt til familien, er også samme dag som regjeringen bestemte at den norske ambassaden i Kabul skal evakueres på grunn av urolighetene i landet.

Skandaløst

– Det er helt skandaløst å arbeide for å få folk ut av Afghanistan samtidig som en ber en liten jentebaby om å reise til landet. Det henger ikke sammen i det hele tatt, sa familiens advokat, Nadin Askeland Humlen, ifølge Dagen til NRK da avslaget ble gjort kjent.

Bestemt før urolighetene

«Vedtaket er fattet 6. juli. På dette tidspunktet var det trygt i Herat by der familien har opplyst at de kommer ifra. Det tok så noe tid før vedtaket ble sendt ut da det bl.a. skulle tildeles advokat i saken i og med at det var et avslag», skriver fungerende avdelingsdirektør Torun Mølstad i asylavdelingen i UDI ifølge Dagen til NRK.

Utreiseplikt til Afghanistan utsatt

Mølstad opplyser at utreiseplikten til Afghanistan ble suspendert 21. juli i år, og at det vil bli gjort en ny vurdering av situasjonen innen 15. september.

Familien kom til Norge i 2015 og satt i kirkeasyl  på Fitjar i rundt et år før de ankom Hønefoss kirke i mars 2018.

I juni skrev Dagen at den afghanske familien ikke vant frem i Høyesterett, etter at retten kom frem til at foreldrenes konvertering til kristendommen ikke var reell.

Saken ble avvist av Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og skal nå behandles av FNs menneskerettighetskomité i Genève.