Regjeringen åpner gamle Svinesundbro for å gjøre bilkøene kortere.
Koronasertifikatet du kan bruke i Norge vil være grønt i 12 måneder hvis du har hatt korona. Før var det 6 måneder. Den tekniske løsningen skal være klar før 9. september. Dette gjelder ikke for innreisekarantene.

– Nå har vi god kunnskap som tilsier at personer som har hatt covid-19-sykdom, er godt beskyttet i minst 12 måneder. Derfor utvider vi unntaket fra smittekarantene for denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Du må dokumentere at du har hatt korona av norsk helsetjeneste.

Fritaket gjelder ikke for innreisekarantene fordi EU bare har 180 dager som periode på koronasertifikatene sine.

Reiseråd

Utenriksdepartementet anbefaler alle å ikke reise til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia før 1. oktober.

– Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise og sette seg inn i situasjonen og innreisereglene i det landet de skal reise til.

Regjeringen har besluttet at det ikke innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for nye land eller regioner fra mandag 30. august.

De som reiser fra Spania, Monaco og Andorra slipper karantenehotell. Det gjør også de som reiser fra Balearene.

De som reiser fra Kypros og Storbritannia må på karantenehotell. De må også de som reiser fra Korsika, Kreta, Sørlige egeiske øyer og De joniske øyer.

Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia er fortsatt grønne land.

Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan er lilla land.

Åpner gamle Svinesundbro

Det har vært lange køer fra Sverige ved Svinesund. Nå åpner regjeringen den gamle broen. De håper at det gjør bilkøene kortere. Ikke alle kan bruke den gamle broen. Bare de som har grønt koronasertifikat kan bruke den gamle broen. Det gjelder for alle som sitter i bilen, også barn. Pendler barna mellom Sverige og Norge, kan de bruke den gamle broen.

– Jeg vil presisere at samtlige i bilen må være fullvaksinerte eller ha gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Barn som ikke er omfattet av egne unntak i covid-19-forskriften i forbindelse med pendling over grensa, må fortsatt benytte nye Svinesund bro. Det samme gjelder reisende som har deklareringsbehov for Tolletaten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5. juli

  • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
  • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
  • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
  • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
  • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
  • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land