Nye regler skal hjelpe ikke-digitale bankkunder

Mange eldre bruker ikke nettbank. Nå skal de få hjelp.
Mange gamle bruker ikke PC når de skal betale regninger. Nå kommer en ny bransjenorm fra Finans Norge. Den skal gjøre det lettere for de som ikke bruker PC for å betale regninger.

Ifølge Aftenposten kommer normen 1. november.

Bankene skal ha et tilbud til de som ikke bruker nettbank. Vi kan fortsatt få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger i banken. Bankene skal tilby hjelp og rådgivning til de som ikke kan bruke nettbank.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen er veldig fornøyd. Hun vil passe på at bankene følger normen. Hun sier at flere banker har tilbud til de som ikke bruker nettbank.

– Flere banker er allerede i gang med å utarbeide nye, gode ikke-digitale løsninger, sier Bente Lund Jacobsen.

I dag koster det 100 kroner å betale en regning i banken når vi ikke bruker nettbank. Eldreombudet sier at de får meldinger fra personer som venter lenge på telefonen før de får hjelp i banken.

ORDFORKLARINGER

ikke-digital: alt vi ikke gjør på datamaskin

norm: regel

rådgivning: å gi råd, tips og hjelp

eldreombud: person som skal se at gamle, eldre får god behandling