Pass og nasjonale identitetskort.
Foto: Kåre M. Hansen, politiet
Thales lager pass og nasjonale identitetskort. De har gjort en feil med flere pass og identitetskort. Derfor tar det 6-7 uker før vi får nye pass og identitetskort.

Politidirektoratet sier at de synes dette er trist. De beklager til alle som trenger pass og identitetskort. Bestilte du pass etter 26. august, får du pass eller identitetskort om seks til sju uker.

– Det er svært leit at denne feilen har oppstått, og vi vil beklage dette overfor innbyggerne, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Mange problemer

Det har vært flere problemer med pass og nasjonale identitetskort. Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og lange køer på pass.

Politidirektoratet sier at dette er et alvorlig problem. Personer som trenger pass eller nasjonalt identitetskort skal få det fort.

– Dette er alvorlig, og det har vi kommunisert tydelig til Thales, og det vil bli fulgt opp videre. Vi er opptatt av at personer som har et umiddelbart behov, skal sikres et nasjonalt ID-kort raskt dersom de kan dokumentere det. Ellers vil man få tilbud om et nødpass etter gjeldende kriterier, sier Vandvik.

De som kan få pass eller identitetskort innen en uke pluss postgang, er

  • personer som skal hente ut medisiner
  • trenger tilgang til nødvendige tjenester som Nav, eID, banker og lignende
  • legitimere seg overfor arbeidsgiver
  • ha oppkjøring
  • eksamen eller andre tungtveiende grunner

Du må dokumentere at du trenger pass eller nasjonalt identitetskort.

Svakhet

Thales så at noen av de nye passene har feil med chipen. Det går ikke å lese av chipen. Det er en svakhet mellom antennen og chipen. Thales vet ikke hvor mange av passene som har problemer med chipen. Politidirektoratet vil ikke at vi skal ha problemer med de nye passene. Vi skal være trygge når vi bruker passene og nasjonale identitetskort. Derfor velger Politidirektoratet å vente på pass og nasjonale identitetskort som er perfekte.

– Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del. Derfor velger Politidirektoratet nå å vente på et nytt parti slik at vi skal være trygge på at folk får et helt sikkert identitetsdokument, og ikke kommer i en vanskelig situasjon når de bruker kortet, sier Vandvik.

ORDFORKLARINGER

ID-kort: identitetskort

leit: trist, synd, ikke bra

oppstå: skje, hende

innbygger: en person som bor i et land, by, på et sted

umiddelbart: må ha nå, straks

tilgang: adgang, for å bruke

oppkjøring: test for å få sertifikat, førerkort

tungtveiende: som er viktige og avgjørende

oversikt: overblikk, vet ikke hvor mange

berøre: angå, få konsekvenser for, virke på