syk
Til nå har 31 personer blitt innlagt på sykehus med kikhoste.
Foto: Illustrasjonsfoto
Kikhoste er en veldig smittsom barnesykdom. Barn i Norge blir vaksinert mot kikhoste, men nå får flere og flere kikhoste i Norge og i resten av Europa. ECDC – Det europeiske smittevernbyrået, advarer foreldre med små barn.

Under koronapandemien var det færre barn som fikk kikhoste i Europa. Etter pandemien har vi sett at flere og flere barn får kikhoste.

På under et halvt år er det registrert over 32 000 tilfeller av kikhoste i Europa. Det er mye, og nesten like mye som det var i hele 2016. I 2016 ble det registrert 41 000 totalt, så 32 000 tilfeller bare på noen få måneder i 2024 er mye. 

I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som registrerer smitte. I mars i år registrerte de 308 tilfeller med kikhoste. Måneden etter, i april, registrerte de 534 tilfeller. Forrige gang FHI registrerte så mange tilfeller av kikhoste på én og samme måned, var i 2012.

Til nå har 31 personer blitt innlagt på sykehus med kikhoste. Heldigvis har ingen av dem dødd. 17 av barna som har fått påvist kikhoste i 2024, er under 1 år. De fleste  som blir smittet bor i Trøndelag, Akershus, Oslo og Innlandet. 

Høy smitte om sommeren 

FHI (Folkehelseinstituttet) sier at det kan være vanskelig å sammenligne tallene i 2024 med tallene før pandemien. Kanskje blir flere testet for kikhoste nå, og at dette er årsaken til at flere tilfeller med kikhoste blir registrert i 2024 enn årene før.

ECDC sier det samme som FHI, men de sier også at flere land vaksinerte færre barn mot kikhoste under pandemien. Det at færre barn fikk vaksine mot kikhoste under pandemien, kan være årsaken til at flere nå blir smittet med sykdommen.

Det er om sommeren at det er størst fare for å bli smittet. ECDC sier at kikhoste har “høy” helserisiko for babyer under 6 måneder. Det betyr at sykdommen er farligst for dem.

For eldre barn og voksne over 65 år, er helserisikoen også stor. ECDC sier at kikhoste har “middels høy” helserisiko for disse gruppene. 

–Det er en alvorlig sykdom, særlig for nyfødte. Vi har sikker og effektiv vaksine som kan forhindre den, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides. 

Voldsom hoste etter én til to uker

Kikhoste er som en vanlig forkjølelse i starten. Nesa renner, pasienten får litt feber og litt hoste. Etter én eller to uker blir pasienten mye sykere. Da kommer voldsom hoste og kraftige hosteanfall. Denne hosten kan vare i flere måneder. 

I Norge blir barn vaksinert mot kikhoste fra de er 3 måneder gamle. De fleste foreldre velger å vaksinere barna sine gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet som vi har i Norge. Det mange ikke tenker på, er at voksne trenger oppfriskningsdose av vaksinen mot kikhoste hvert 10. år. Hvis voksne tar slike oppfriskningsdoser hvert 10. år, blir de beskyttet mot kikhoste også i voksen alder og kan unngå å smitte andre.

FAKTA OM KIKHOSTE 

  • Kikhoste er en smittsom barnesykdom.
  • Flere enn vanlig har fått kikhoste i år.
  • Kikhoste kan være farlig. Spesielt for babyer under 6 måneder, barn og eldre over 65 år.
  • Det er en alvorlig sykdom, særlig for nyfødte.
  • Til nå har 31 personer blitt innlagt på sykehus med kikhoste.
  • Barn får vaksine mot kikhoste fra de er 3 måneder. Voksne bør vaksinere seg hvert 10. år.
  • Det er om sommeren at det er størst fare for å bli smittet.

Kilde: NTB