– Generelt kan man jo si at jo oftere, desto bedre.
Husstøv kan inneholde mange ulike miljøgifter. Støvsug ofte, anbefaler et forskningsinstitutt.

Siloksaner, fosfororganiske flammehemmere, bromerte flammehemmere og klorparafiner. Dette var noen av miljøgiftene NILUs forskere fant etter å ha tatt prøver av husstøv i fem hus, skriver Dagsavisen.

– Dette er helt ordinære hybelkaniner, sier Maja Nipen, forsker ved Avdeling for miljøkjemi og helse i Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Hun sier de vet for lite om helserisikoen for dem som bor i hjem med slikt støv.

– Flere av studiene våre tyder på at vi kan få i oss noen miljøgifter via støv i mengder som kan være høyere enn det myndighetene har indikert som «trygt nivå». Men vi trenger mer kunnskap om dette.

Nipen anbefaler å støvsuge ofte.

– Generelt kan man jo si at jo oftere, desto bedre. En fuktig klut er også å anbefale, fordi det binder støvet, som da skylles ut i vasken og havner i avløpsvannet.

Hun anbefaler at særlig barnerom og kabelspagettien bak TV-en støvsuges ofte.