Document felt av Pressens Faglige Utvalg

Document.no har brutt Vær Varsom-plakaten, konkluderer Pressens Faglige Utvalg. Redaktør for Document er Hans Rustad.
Foto: Skjermdump Youtube - foredrag for MIFF
Document.no brøt ifølge Pressens Faglige Utvalg god presseskikk ved forhåndsdømming av en voldtektstiltalt og ved å tillate rasistiske ytringer i kommentarfeltet.
4Shares

Document publiserte to artikler om en gynekolog som var blitt dømt i tingretten for flere voldtekter. Gynekologen ble avbildet og navngitt.

Klager: – Rasistisk fremstilling og forhåndsdømming

Den omtalte gynekologen mente Document brøt god presseskikk ved å identifisere ham med fullt navn og bilde. Videre mener klager at Document har fokusert på hans utenlandske bakgrunn på en stigmatiserende og rasistisk måte. Klager mener artiklene var forhåndsdømmende, at han burde fått samtidig imøtegåelse og at fremstillingen har vært uten omtanke. Ifølge klager har Document tillatt flere rasistiske innlegg i kommentarfeltet.

Pressens Faglige Utvalg

Gynekologen klaget Document.no inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) som er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund. PFU skal overvåke etisk og faglig standard i norsk presse, vurdere klager og offentliggjøre brudd på god presseskikk.

Document: – Riktig å identifisere gynekologen

Document avviser at god presseskikk er brutt. Document mener det var berettiget å identifisere gynekologen fordi han er dømt for gjentatte, alvorlige kriminelle handlinger, og fordi handlingene skal ha blitt gjennomført mens han jobbet som gynekolog. Ifølge Document hadde ikke klager krav på samtidig imøtegåelse fordi artiklene bygger på en dom, der imøtegåelse allerede var ivaretatt. Videre mener Document at leserkommentarene må aksepteres på grunn av sakens alvorlige karakter. Mediet påpeker at det skal være stor takhøyde for sterke meninger i kommentarfelt.

– Rett til å velge vinkling

I dommen fra PFU  heter det at det i seg selv ikke er et presseetisk brudd å opplyse om en straffedømts utenlandske bakgrunn. PFU forstår imidlertid at klager reagerer på omtalen. PFU påpeker at det var Documents rett å velge vinkling og at redaksjonen stod fritt til å omtale at andre medier ikke har opplyst om mannens bakgrunn.

Siden mannen var dømt for syv voldtekter og overgrepene skal ha skjedd mens han jobbet som gynekolog, mener PFU at identifiseringen av klageren også var presseetisk akseptabelt.

Gynekologen fikk heller ikke medhold i sin klage på mangel på samtidig imøtegåelse fordi artiklene var basert på en tingrettsdom hvor begge sider var ivaretatt i rettsprosessen.

– Document forhåndsdømte

PFU reagerte imidlertid på at Document unnlot å skrive at klager har anket dommen som dermed ikke var rettskraftig. Videre brakte Document-artikkelen svært detaljerte beskrivelser av overgrepene. En rammende detalj ble fremhevet i tittelen, som stod over et bilde av mannen. PFU mener disse forholdene i sum bryter med pressens Vær Varsom-plakat, som ber mediene unngå forhåndsdømming.

– Burde fjernet kommentarer

PFU mener at også leserkommentarene hadde et språk og et innhold som brøt med Vær Varsom-plakaten. Utvalgt viser blant annet til formuleringen «fremmedkulturell, hvitløkstinkende mannsperson» og leseren som mente at overgrepene skyldtes et «dyrisk og erkeprimitivt instinkt» som «vanlige nordbuarar» ikke er i stand til å sette seg inn i.

PFU noterer at enkelte deltagere hadde mulighet til selv å publisere kommentarer, men at flesteparten ble forhåndsmoderert av redaksjonen. PFU mener Document ikke skulle ha publisert kommentarene som brøt med god presseskikk og slettet de som ble publisert uten redaksjonens moderering.

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at Document har brutt god presseskikk i de to artiklene om den voldtekts- og overgrepstiltalte gynekologen.