Regjeringen vil ha egen beredskapshjemmel for å stoppe asylsøkere

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland holdt pressekonferanse om koronasituasjonen på tirsdag sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Som følge av den generelt usikre situasjonen i verden er det en risiko for økt tilstrømming av migranter og asylsøkere. Det er derfor viktig at en beredskapsbestemmelse kommer på plass raskt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Forslaget innebærer at det innføres en beredskapshjemmel i tilfelle det kommer store asylstrømmer, slik at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, ikke skal få flyktningstatus i Norge.

Departementet foreslår at beslutningen kan gjelde for inntil seks måneder, med mulighet for fornyelse. Departementet foreslår at andre, mer permanente tiltak vurderes hvis asylankomsttallene stabiliserer seg på et høyt nivå. Forslaget innebærer også at det vil ta lengre tid å få permanent oppholdstillatelse og at personene som omfattes, ikke vil ha rett til familiegjenforening før to års botid i Norge.