En rapport fra United against Refugee Deaths har kommet frem til at over 44 000 mennesker har omkommet som en direkte konsekvens av EUs flyktningpolitikk siden 1993, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Amnesty Int.
Når EU fører en proteksjonistisk og usolidarisk linje, må Norge skille seg ut som et solidarisk alternativ, skriver Frankie Rød i dette innlegget.
171Shares

I dag er det verdens flyktningdag, og jeg ønsker å sette fokus på noen av verdens mest utsatte, nemlig mennesker på flukt. 

Støykanoner gir alvorlige helseskader

Nå tester EU ut bruken av støykanoner (LRAD) for å forhindre asylsøkere i å ta seg «ulovlig» i land i Schengen-området. LRAD er i dag bannlyst av flere land, på grunn av hvor inhumant det er. 

Under protestene i London i 2009 under G20-møtet ble LRAD brukt for å kontrollere folkemengdene. Protestantene som ble utsatt for dette opplevde blant annet midlere hjerneskade, ble permanent døve, fikk sprengte trommehinner og hodepine i etterkant. Dette var voksne mennesker, men en stor andel av flyktninger er barn, og dermed er enda mer sårbare. Dette er ikke bare litt lys, det er et våpen som har konsekvenser for menneskene som blir utsatt for det i mange år fremover. 

Skal holde flyktninger på avstand fra Europa

LRAD er bare ett av mange eksempler på at EU prøver å forhindre mennesker i å søke asyl i Schengen-landene. Dette er brudd på menneskerettighetene, fordi det bryter med retten til å kunne søke asyl hvor man vil. 

44 000 mennesker døde: Dette er ikke tilfeldigheter eller uhell, det er villet politikk

EU har også inngått avtaler med Tyrkia og Libya om at de skal holde tilbake flyktninger. I Libya kan flyktninger bli solgt på svartemarkedet som slaver, og i Tyrkia ser vi et diktatur som bryter menneskerettighetene mot egen befolkning, og da er det ingen grunn til å ha tillit til at de behandler flyktninger humant. I Tyrkia forfølges blant annet kurdere og skeive, og mange mennesker på flukt tilhører en eller begge av disse gruppene. 

Norge må velge solidarisk

En rapport fra United against Refugee Deaths har kommet frem til at over 44 000 mennesker har omkommet som en direkte konsekvens av EUs flyktningpolitikk siden 1993. Dette er ikke tilfeldigheter eller uhell, det er villet politikk. 

Når EU fører en proteksjonistisk og usolidarisk linje, må Norge skille seg ut som et solidarisk alternativ! Derfor må vi føre vår egen flyktningpolitikk, utenfor Schengens usolidariske samarbeid. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.