Statsadvokaten bør vurdere Amundsens ytring

Amundsens ytring er unektelig et innlegg i samfunnsdebatten – det er en «politisk ytring» som dermed har særskilt grunnlovsvern., skriver Carl Müller Frøland i dette innlegget.
Like før påske ble det klart at Oslo politidistrikt henlegger saken om Per-Willy Amundsens mulige «hatefulle ytringer». Uavhengig av hva man selv måtte mene om hva Amundsen har ytret, er henleggelsen uheldig.

Amundsen skrev på Facebook, henvendt til en person han tok for å være araber: «Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss.» Her påstår Amundsen at arabere – en folkegruppe som her til lands utgjør en minoritet som er beskyttet av § 185 – har kriminell adferd, idet arabere har for vane å drepe. Amundsen skriver altså ikke at alle arabere dreper. Men når han skriver at arabere «har for vane» å drepe – samt at det «som regel (er) dere som dreper oss» – er det rimelig å tolke dette som en påstand om en bestemt egenskap hos arabere som gruppe betraktet. 

Som jeg påpekte i Utrop 19. mars, presiserte Høyesterett i 2020 følgende: «Dersom det påstås kriminell adferd i en gruppe eller gruppen omtales på fordømmende måte, vil grensene for hva som er straffbart, raskt kunne være overtrådt.» Etter hva jeg kan se, vil Amundsens ytring om arabere åpenbart kunne rammes av § 185, slik paragrafen forstås av vår øverste rettsinstans. Samtidig: Amundsens ytring er unektelig et innlegg i samfunnsdebatten – det er en «politisk ytring» som dermed har særskilt grunnlovsvern. 

Avveiningen i dette tilfellet – mellom gruppebeskyttelse og vern av politiske ytringer – bør gjøres av påtalemyndigheten, noe leder av Antirasistisk Senter også har gitt uttrykk for. Det er helt avgjørende å få klarhet i spørsmålet om hva man i dag kan påstå om kriminell adferd hos en beskyttet minoritet. Statsadvokaten bør nå vurdere hvorvidt Amundsens ytring om arabere rammes av § 185 eller ikke.