Hvis ikke EU tar ansvar for en human behandling av flyktninger, bør Norge vurdere å gå ut av Schengen, og heller ta egne initiativer i retning sikring av flyktningenes menneskerettigheter.
Foto: Pixabay
Koronaepidemien kan føre til en ny flyktningrise. Vi har sett hvor galt EUs flyktningstrategi gikk forrige gang – denne gangen må EU ta ansvar, skriver Frankie Rød.

Moria-leiren i Hellas er bygget for å romme 3.000 mennesker, men i dag bor det nesten 20 000 der. I tillegg er det dårlig tilgang på vann, og omtrent umulig å få tak i smittevernsutstyr. Dette betyr at et potensielt koronautbrudd ville vært katastrofalt. 

EUs politikk legitimerer inhuman behandling av flyktninger

Hellas har derfor, etter press fra humanitære organisasjoner, evakuert noen av de mest sårbare i leirene, men har i liten grad fått hjelp av EU. EU har ikke tatt ansvaret sitt overfor disse flyktningene. 

Dublin III-avtalen gjør at flyktninger skal få asylsøknaden sin behandlet i det første Schengen-landet de kommer til. Dette legger et voldsomt press på landene i Sør-Europa, som for eksempel Hellas, og gjør overbefolkede flyktningleire til eneste mulighet, mens landene i Nord-Europa ikke tar sin del av ansvaret. 

Om EU skal være forberedt på neste flyktningkrise, må de endre store deler av flyktningpolitikken sin nå

Nylig ble også tre flyktninger skutt og drept av kystvakten i Libya, da de prøvde å komme seg til Europa. På grunn av EUs avtale med Libya er kystvakten forpliktet til å stoppe båter på vei til Europa. Slik bidrar EUs politikk til å legitimere Libyas inhumane behandling av flyktninger. 

EU må skifte kurs – eller Norge må ta egne initiativer

Nå frykter også Røde Kors at koronaepidemien vil føre til en ny flyktningkrise. Om EU håndterer den like dårlig som de har håndtert den forrige flyktningkrisa vil det kunne føre til en rekke tragedier, som høye dødstall på havet, og en ny oppblussing av koronarelaterte dødsfall. 

Om EU skal være forberedt på neste flyktningkrise, må de endre store deler av flyktningpolitikken sin nå, hvis ikke bør Norge vurdere å gå ut av Schengen, og heller drive en mer forsvarlig flyktningpolitikk her. 

Det er på tide at EU tar ansvar for flyktningene, i stedet for å dytte ansvaret over på noen få land, og det må skje nå, før neste store flyktningkrise kommer.