Antirasistisk senter tar hakekorsfrikjennelse til FN

– Jeg blir overrasket om Norge ikke får krass kritikk, sier leder Rune Berglund Steen.
Foto: Antirasistisk senter
Tre menn ble i lagmannsretten i juni frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg flere steder i Kristiansand. Nå tar Antirasistisk Senter saken til et FN-organ.
341Shares

I Agder lagmannsrett ble mennene frifunnet. Handlingen var ikke tydelig nok rettet mot «spesielle grupper».

Statsadvokaten anket ikke saken til Høyesterett. Avgjørelsen ble tatt «under noe tvil», og Riksadvokaten ble konsultert.

Dette har skapt reaksjoner.

– Det gir grønt lys for nazister i Norge, har Ervin Kohn i Antirasistisk senter tidligere uttalt.

Senteret har nå klaget saken inn til FNs rasediskrimineringskomité (CERD), skriver NRK.

De tre mennene hengte opp flaggene natt til 9. april 2018. I tingretten ble de dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, men i slutten av juni ble de frikjent i Agder lagmannsrett, som mener at handlingen ikke rammes av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer. Påtalemyndigheten anket ikke frifinnelsen.