Karikaturtegninger og koranbrenning er angrep på vår kropp og sjel | Qasim Ali  

0
Politikere må heve stemmen mot de som sårer andre i ytringsfrihetens navn, skriver Qasim Ali i dette innlegget.

«Takk, men nei takk, Salam» | Omar Orhan Akhtar

0
«Styret i Salam tar i en pressemelding bladet fra munnen for å uttale seg om granskingen av egen organisasjon. Det applauderer jeg, for det er sjeldent lett å løpe i motbakke», skriver Omar Orhan Akhtar, tidligere styreleder i Salam, i dette tilsvaret.

Vi skal jobbe med vår politiske plattform og struktur | Salam

«Salam er en interesseorganisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn som vil bygge fellesskap, tillit og løfte skeive muslimers komplekse erfaringer. Vi skal kjempe for vår plass og stemme i den skeive bevegelsen og samfunnet for øvrig», skriver styret i Salam i dette innlegget.  

Eg var 16 år og ville ikkje godta det dei forlangte | Maria Azar   

0
Eg har respekt for mine medsøstre som vel hijab i dei frie landa. Men vil dei kjempa for dei som blir dømt til fengsel, spør Maria Azar i dette innlegget.

Hva i alle dager er det Oslo Venstre driver med? | Simen Bondevik 

0
At FrP vil fjerne rasismeparagrafen er provoserende. Men at de får støtte fra halve Oslo Venstres bystyregruppe er sjokkerende, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

Hvem tar ansvar for barn som forsvinner fra asylmottak? | Assad Nasir  

0
Himmel og jord settes i bevegelse når et barn forsvinner. Hvis barnet er norsk, vel å merke, skriver Assad Nasir i dette innlegget. 

Vil jeg bli norsk? | Farid Shariati   

0
«Vi blir stadig projisert for et snevert og utdatert verdensbilde»

Adoptivbarn sørger også over tapt opprinnelsesfamilie | Claudia Yaneth Ramirez   

0
Liten kunnskap om adoptivbarns sorg over å ha mistet sine nærmeste, gjør at mange foreldre ikke klarer å ivareta barnets behov, skriver Claudia Yaneth Ramirez i dette innlegget.

Når hat og fordommer blir til drap | Alex Benjamin Jørgensen  

Mangfoldet blant holocaust-ofre var stort, skriver Alex Benjamin Jørgensen i dette innlegget.

Regjering og norsk-iranere: Hev stemmen! | Mahla Norouzi   

0
Regjeringen i Norge må hjelpe folket i Iran, skriver Mahla Norouzi i dette innlegget.