– EU har åpne grenser til de rike landene i Europa, mens folk som er på flukt fra krig ikke slipper inn, skriver Frankie Rød.
Foto: unhcr
Vi vil ha en verden der de rikeste landene tar mest ansvar for flyktningkrisa, og ikke dytter ansvaret over på fattige land.

I går var det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. 

EU sender flyktninger i retur
Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbake til de krigsherjede landene de har flytte fra. 

Tyrkia nektes å bli en del av EU, på grunn av sine grove menneskerettighetsbrudd, men det er likevel helt greit for EU å holde flyktninger, de mest sårbare menneskene som finnes, i leirer i blant annet Tyrkia, Hellas og Italia 

Flyktningkrisen krever globale løsninger, ikke regionale.

I Libya kan man i følge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) risikere at mennesker blir solgt som slaver på svartemarkedet. Dette rammer spesielt kvinner og barn, som allerede blir hardest rammet av krig og konflikter.

De rikeste landene slipper ansvar
Likevel synes EU det er helt greit å ha avtaler med disse landene om at de skal holde tilbake flyktninger. 

Dublin-avtalen sier blant annet man må søke asyl i det første landet man kommer til, og om man ikke får opphold der, får man ikke opphold noe sted i EU. Dette fører til et voldsomt press på landene ved Middelhavet, mens de rike landene i Nord-Europa sier fra seg ansvaret sitt. 

Frontex bidrar i uretten som begås mot flyktninger
Frontex, EUs organ for grense -og kyst kontroll, snur båter med flyktninger i Middelhavet, slik at de ikke kommer seg til Europa. De bistår også med kroppsvisitering, å ta fingeravtrykk, og tvangsreturnering av mennesker som ikke får oppholdstillatelse. Frontex er altså et utrolig lite hyggelig organ. 

Verden er større enn EU
EU vil ha fri flyt, men kun innenfor sine egne grenser. De har åpne grenser til de rike landene i Europa, mens folk som er på flukt fra krig ikke slipper inn. 

Vi i Ungdom mot EU ser at flyktningkrisen krever globale løsninger, ikke regionale. Vi vil ha en verden der de rikeste landene tar mest ansvar for flyktningkrisa, og ikke dytter ansvaret over på fattige land. Vi ser at verden er større enn EU, og vi står i solidaritet med verdens flyktninger.