Flere innvandrere stemte ved stortingsvalget 2017

Flere norske borgere med innvandrerbakgrunn stemte ved stortingsvalget i 2017 enn ved valget fire år tidligere (illustrasjonsbilde)
Foto: Unsplash/Element5 Digital
Valgdeltakelsen blant innvandrere økte i 2017 sammenlignet med valget i 2013, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
0Shares

Ifølge forskning.no var det flere innvandrere fra Afghanistan, Iran, Irak, Kosovo, Vietnam, Pakistan, India og Bosnia, som i 2017 gikk til valgurnene.

I tillegg var det en økning i valgdeltakelsen blant norskfødte med innvandrerforeldre, heter det SSB-rapporten.

Blant innvandrere fra Norden, østeuropeiske EU-land og Vest-Europa, gikk imidlertid valgdeltakelsen ned.

Asiatere og afrikanere stemmer Ap

Sju prosent av de stemmeberettigede i Norge i 2017 hadde innvandrerbakgrunn. I Oslo, som er valgdistriktet med flest innvandrere, utgjorde befolkningen med innvandrerbakgrunn rundt 20 prosent av valggrunnlaget.

Ifølge SSB stemte 60 prosent av gruppen med bakgrunn fra Afrika og Asia på Arbeiderpartiet, mens personer med bakgrunn fra østeuropeiske EU-land i større grad stemte på høyresiden, og spesielt Frp.