Skal hindre sosial kontroll ved å stanse trygdeeksport

 
Foto: Flickr
Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Innstrammingen skal blant annet hindre familier å sende barna til koranskoler og tvangsekteskap.  
0Shares

I dag fremmer regjeringen et forslag om å stanse de ulike forsørgertilleggene for alderspensjonister og uføretrygde som oppholder seg i land utenfor EØS, melder VG.

Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn og ektefeller, må være bosatt i Norge. Dette gjelder forsørgingstillegg til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger.

– Vi ønsker å begrense trygdeeksport generelt, men dette er også noe vi har sett på i forbindelse med handlingsplan mot sosial kontroll, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til VG.

Skal forebygge tvangsekteskap

Hauglie forteller at stansen av disse ytelsene skal fungere som et virkemiddel mot at barn bli sendt ut av landet mot sin vilje. Hun peker spesielt på barn som sendes til koranskoler i utlandet, barn som tvangsgiftes og barn som holdes tilbake i foreldrenes hjemland.

Hauglie mener det å miste barnetillegget vil være et innhugg i økonomien for en del av disse familiene og håper det vil ha en forebyggende effekt.

– De vil kanskje tenke seg om før de sender barna sine ut. Konsekvensen av å sende barna til utlandet vil være å miste disse tilleggene, sier hun til VG.

Utenlandsbosatte mottakere

I 2017 var det 807 alderspensjonister og uføretrygdede som var bosatt i land uten trygdeavtaler, og som mottok barne- eller ektefelletillegg. Mange av disse er bosatt i Thailand, Filippinene, Marokko, Pakistan og Libanon. 

Hauglies og regjeringens forslag får støtte fra finansminister Siv Jensen.

– I Norge er ytelsene ganske høye. Når du sender det ut av landet blir det relativt sett ganske mye penger. Derfor ønsker vi å få kontroll på eksport av trygdeytelser og velferd. Vi kan ikke ha det sånn, sier finansministeren til VG.