Foto: theatlantic
– I religion må teori sammenfalle med daglig praksis.
Tina Shagufta Munir Kornmo, kirurg og samfunnsdebattant
Latest posts by Tina Shagufta Munir Kornmo, kirurg og samfunnsdebattant (see all)

Les også: 

Nødvendig med bevissthet om religiøs åpenhet og tankefeil
Trenger islam reform?
Reformarbeidet i islam lever
Pennens krig er den sterkeste jihad 
Reformønsker er et kjærlighetstegn
Islamist eller høyreradikal – Reform mot radikalisering nå!
Dialog – og viten om at all kunnskap kan slå feil
Hva gikk galt med oss muslimer? 
Islam må bryte koblingene mellom religion og politikk

Vi snakker i dag om reform av Islam som om det tidligere ikke har skjedd. Mens det faktisk er slik at islamske lærde i alle tider har forstått behovet for at religionen tilpasset seg lokal kultur og tradisjon. 

Tolkninger blir ikke mer sannferdige fordi de er gamle

Fellesnevnere – med lokale justeringer
Resultatet av disse tilpasningene ser vi i mangfoldet blant muslimer rundt omkring i verden og på måten de utøver religionen sin på. En asiatisk og arabisk muslim kan ha mye til felles, slik som bønn, men også mye som er lokalt tilpasset, slik som bryllupstradisjoner. 

Reformer nødvendig for overlevelse
Det som er overraskende i vår moderne tid, er fasinasjonen som noen har for de gamle «sanne» tolkningene av Islam. Men tolkninger blir ikke mer sannferdige fordi de er gamle. Tolkninger er mer troverdig hvis teori sammenfaller med menneskers daglige praksis og hvis tolkningen gir styrke og håp til individet, ivaretar menneskeheten og bidrar til at den ikke krenkes.

Hvis religioner skal overleve i kunnskapssamfunnet, må de reformeres, slik de alltid har gjort.