Mange har ikke råd til å reise på ferie med barna. Røde Kors gir et tilbud til familier som vil reise på ferie
Foto: Røde Kors
Mange mennesker i Norge har ikke penger til å reise på ferie. Røde Kors hjelper dem. 

 

– Vi ser at flere og flere trenger gratis ferie. Dessverre har vi ikke plass til alle. I år har vi ferier for 4700 personer. Men til nå har 8000 søkt om plass.

Det sier Elisabeth Dahl Hansen. Hun jobber med Ferie for alle i Røde Kors. Røde Kors er en organisasjon som hjelper folk over hele verden. Det er en av verdens største humanitære organisasjoner.

Familier som har lite penger, kan søke om å reise på ferie med Røde Kors. De har ferieturer over hele landet. Det heter Ferie for alle.

Aktivitetene på Ferie for alle er tilpasset de lokale forholdene. På bildet: Telttur med kano.
Foto : Røde Kors

– Fra 2013 til 2018 ble det dobbelt så mange søknader. Det er fordi mange familier ikke har nok penger til å reise på ferie, forteller Hansen.

90 turer gjennom hele året
Ferie for alle finnes over hele landet. Røde Kors har 52 turer i sommerferien. Men det er også turer i de andre skoleferiene.

– Vi har 90 opphold gjennom året.

Det er Bufdir som finansierer tilbudet Ferie for alle. Men det er frivillige som jobber der. Røde Kors lærer dem opp. Over 600 frivillige jobber med Ferie for alle.

– Hva gjør dere på turene?

– Det er forskjellige aktiviteter forskjellige steder i landet. I Nord-Norge går vi for eksempel opp på fjelltopper. På Sørlandet og andre steder fisker vi  krabber, bader, drar ut med båt eller reiser til Dyreparken.

For barn og voksne
Det er viktig for barn og hele familien å reise på ferie, mener Hansen. Når barna kommer hjem etter sommerferien, har de noe å fortelle. De helt vanlige, koselige tingene som grilling og fisking er ofte de beste, sier hun. De voksne får slappet av og får en pause fra hverdagen.

Ferie for alle er også et fint sted å møtes for de voksne. Her blir foreldre fra forskjellige land kjent med hverandre.

– På turene våre er det mange innvandrere, men også mange norske familier. Det har vært veldig fint å se hvordan mødre fra mange land sitter og snakker med hverandre og blir kjent etter at barna har lagt seg. Det er den beste formen for integrering, sier Hansen.

Det er ikke bare ferier som er dyrt i Norge. Det koster også veldig mye penger å spille fotball eller være med på andre fritidsaktiviteter, for eksempel turn eller dans. Derfor har Røde Kors startet et samarbeid med Coop. Sammen støtter de familier slik at barna kan delta på fritidsaktiviteter gjennom hele året.

– TIlbudet startet i fjor. Det er veldig viktig fordi fritidsaktiviteter er blitt dyre, sier Hansen.

FAKTA

Ferie for alle

Røde Kors bruker det lokale hjelpeapparatet for å komme i kontakt med familier som har behov for gratis ferietilbud grunnet økonomiske utfordringer. Finansieringen er det Bufdir som står for.

Krav til frivillige:

  • ha fylt 18 år
  • levere avgrenset politiattest
  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Prosjektet gir støtte til deltakeravgifter og egenandeler (medlemskontingent, treningsavgift, lisens, kursavgift, cupdeltakelse o.l.) for barn og unge til og med 18 år.

Nettside: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/