Ny studie:

Illegal innvandring motvirker kriminalitet

Pasientene på Helsesenteret for papirløse migranter er i Norge ulovlig. Derfor vil de ikke vise ansiktet sitt til fotografen.
Foto: Rune Hammerstad
Illegale innvandrere fører ikke til økt kriminalitet slik det blir hevdet, men virker snarere dempende på den, ifølge en ny omfattende studie fra USA.

The New York Times i samarbeid med The Marshall Project, en ideell nyhetsorganisasjon som dekker det amerikanske rettsvesenet, påpeker at mye forskning forlengst har tilbakevist en antatt sammenheng mellom innvandring og økning i kriminalitet. Motargumentet har imidlertid vært at sammenhengen gjelder illegal innvandring eller såkalt papirløse innvandrere. Dette er påstander det er vanskeligere å etterprøve, siden det mangler statistikk over illegale innvandrere.

The New York Times viser imidlertid til flere tidligere undersøkelser som indikerer det motsatte: Den liberterianske tenketanken Cato Institute gjorde i 2018 en undersøkelse som viste at illegale innvandrere i Texas begår færre lovbrudd enn de som er født og oppvokst i området. En annen studie fra samme tenketank viser at illegale innvandrere sjeldnere blir fengslet. En tredje undersøkelse publisert i tidsskriftet Criminology antyder at andelen illegale innvandrere har medført ekstra nedgang i kriminaliteten.

En ny bred studie ved det anerkjente amerikanske statistikkbyrået Pew Research Center har nå undersøkt nærmere disse funnene, ifølge The New York Times. Undersøkelsen tar utgangspunkt i amerikansk offentlig kriminalitetsstatistikk som viser en generelt synkende kriminalitetsrate de siste 25 årene.

Andelen illegale innvandrere ikke bremser, men snarere fremmer den generelle kriminalitetsnedgangen.

Selv om illegale innvandrere altså ikke er offentlig registrerte, er det mulig å sammenlikne den reelle befolkningen i sentrale områder med den registrerte befolkningen, og dermed få anslag over andelen uregistrerte innbyggere. Slike undersøkelser har vist at det i 2016 befant seg 10,7 millioner illegale innvandrere i USA, en nedgang på halvannen million siden 2007.

Ved å sammenholde slike nasjonale og lokale anslag over andelen uregistrerte innbyggere med foreliggende kriminalitetstatistikk bekrefter studien til Pew Research Center, ifølge The New York Times, at andelen illegale innvandrere ikke bremser, men snarere fremmer den generelle kriminalitetsnedgangen. 

– Illegale innvandrere bringer økonomisk og kulturell nytte til de områdene de slår seg ned, sier Yulin Yang, en representant for forskergruppen: – De kommer til USA for å finne jobb, ikke utføre kriminalitet, slår hun fast.