SSI-leder: – Passfoto må være lik for alle

Flyktningbølger og terror, kombinert med venstresidens treghet og muslimske talspersoners nærsynthet har gitt høyrepopulister i Vesten gode tider, og gode rekrutteringsvilkår blant unge, mener SSIs frontfigur Shakeel Rehman.
Foto: Claudio Castello
Synlige ører på passbildet bryter med religionsfriheten, mener flere høringsinstanser og norske muslimer. SSI-leder er sterkt skeptisk, og mener unntak fra kravet vil trosse likestilling.
0Shares

Siden 2014 har det vært påbudt å ha synlige ører på passbildene i norske pass. 

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift har vært på høring siden mars. Da høringsfristen utløp forrige uke, var det kommet inn 842 høringssvar, skriver Rogalands Avis.

Stadig flere norske sikher og muslimer, både enkeltindivider og organisasjoner går nå ut mot påbudet, som de mener innskrenker religionsfriheten. En av disse er den norske muslimen Zeliha, som i et følelsesladet NRK-intervju vil ha påbudet fjernet.

«Kravet om synlige ører på ansiktsfoto bryter med religionsfriheten», skriver Muslimsk Fellesråd Rogaland. Også Muslim Forum Sandnes og Sikhs & Punjabis of Rogaland er blant dem som reagerer på ørepåbudet.

Trosser likestilling

I høringsforslaget foreligger det to alternative forslag om krav til ansiktsfoto – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg.

Samtidig er enkelte sekulære krefter i Norge skeptiske til at man skal gi etter for krav fra religiøse grupper. Leder i SSI (Senter for sekulær integrering) Shakeel Rehman mener at kravet om å slippe påbudet trosset likestillingen mellom kjønnene.

– Likestilling mellom mann og kvinne er noe av det viktigste verktøyet vi har for å hindre utenforskap og fremmedgjøring, og dermed få til en vellykket integrering, skriver han på sin Facebook-side.

– Kan gi uheldig utvikling

Han går ut mot det han kaller utenforskap til likestilling og bokstavtro identitet.

– Slik bokstavtro identitet har også ofte fått inn sterke fordommer mot det sekulære samfunnet de vokser opp i. Og hva slags utrygg og kontrollerende mannsrolle et slikt syn på kvinner skaper, kan vi bare tenke oss. Jeg møter unge menn som sammenligner kvinner med mobiler og sjokolade som trengs å beskyttes ved å dekkes til med deksler og papir. Dette utenforskapet til likestilling er en veldig uheldig utvikling, skriver han videre.