Jobbintegreringsvinnere: Rælingen kommune har sålangt lyktes med å få ut alle sine flyktninger ute i jobb.
Foto: Wikimedia Commons
Kommunen får alle ut i arbeid – noe som både betyr god kommuneøkonomi og integreringspolitikk.

Rælingen kommune i Akershus er en suksesshistorie i integreringssammenheng, skriver Dagens Næringsliv. Alle flyktinger som avsluttet introduksjonssprogrammet i 2014 har gått ut i arbeid eller videre utdanning, kommunen stiller et krav om dette.

– Filosofien vår er tøff kjærlighet. Vi stiller store krav til flyktningene, men samtidig er det en omsorgsfull relasjon, sier Ap-ordfører Øyvind Sand til DN.

100 prosents utbytte
Ifølge tall fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) får Rælingen kommune 100 prosent av de som avslutter introduksjonsprogrammet ut i arbeid eller utdanning. Dette er den eneste kommunen i landet med et slikt resultat. Ordfører Sand legger også til at god integrering også bidrar til god økonomi.

– Flyktningene belastet ikke 2014-regnskapet til kommunen. Når de kommer i utdannelse og jobb, er tjenesten selvfinansierende med integreringsmidlene vi får fra staten.

Dette er sammenheng med tilskuddet kommunen får fra staten. Tilskuddet gis i fem år, og dersom flyktningene kommer ut i arbeid blir det skatteinntekter til kommunen. Sand peker også på at sosialhjelp ikke nødvendigvis er den beste løsningen.

– I noen kommuner kommer de rett på sosialbudsjettet. Hverken for deres egen del eller for samfunnet er det bra at de havner på sosialhjelp. Det vil bare styrke fordommer og motvirke integrering, sier Sand til DN.

Fakta om introduksjonsprogrammet:

  • Programmet gir flyktninger et grunnleggende ferdigheter i norsk språk og innsikt i norsk kultur og samfunn.
  • Programmet skal også forberede deltakere til arbeidslivet.
  • Regjeringen har et mål om at minst 55 prosent av deltakere skal starte i jobb eller utdanning.

Kilde: IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)