Hjem Nyheter Nytt 7,5 millioner til lokal forebygging

7,5 millioner til lokal forebygging

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
31 kommuner får nå støtte til lokale tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, skriver imdi.no.

Tiltakene som får støtte er alle samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen, og med vekt på å nå ungdom.

– Regjeringen jobber aktivt med å forebygge rekruttering til voldelig ekstremisme. Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme kan ikke møtes med polititiltak alene, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet).

– Involver de frivillige
Videre påpeker hun at lokalsamfunn og frivillige organisasjoner involveres må involveres i det forebyggende arbeidet

– Vi må bruke kompetansen og erfaringene som finnes i kommunene. Derfor er jeg glad for at så mange kommuner har tatt tak i problematikken, og at de har planlagt konkrete aktiviteter og tiltak, 

Blant kommunene som har fått tilsagn om tilskudd er det stor spredning både geografisk og størrelsesmessig. Pengene skal gå til forebyggingstiltak som ungdomskonferanser, dialogarbeid og brobygging mellom ulike trossamfunn. I tillegg til disse midlene, vil mange kommuner få støtte til forebyggende arbeid over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, skriver imdi.no.