For noen betyr sommeren tvangsekteskap

Flere på banen:flere instanser bør få bidra og styrke arbeidet mot tvangsekteskap, mener Kari Steen-Johnsen.
Foto: sxc.hu
Hver sommer opplever hjelpeapparatet stor pågang av ungdommer som er redde for å reise til opprinnelseslandet på grunn av tvangsekteskap. Leder i organsisasjonen SEIF mener at det er viktig at minoritetsungdom får flere lavterskeltilbud der de kan søke hjelp. 

– Sommeren er høysesong for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fordi det er fri fra skolen og mange reiser til opprinnelseslandet sitt. Vi ser også at mange unge blir forlatt i utlandet fordi foreldrene er redde for at de skal bli for norske, sa innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til VG.

– Myndighetene har alltid hatt spesielle tiltak mot tvangsekteskap, men det er viktig at ungdommene får et lavterskeltilbud som de kan gå til dersom de skulle havne i en slik situasjon, sier Gerd Fleischer som er leder i menneskerettighetsorganisasjonen SEIF. 

Hennes erfaring med ungdommer som søker hjelp, er at de ofte kommer flere måneder før sommeren. 

Vi har jevn flyt hele året med ungdommer som gruer seg til hva som vil skje i sommerferien.

– Vi har jevn flyt hele året med ungdommer som gruer seg til hva som vil skje i sommerferien. Allerede i februar oppsøker mange hjelp. 

– Må selv si ifra
Fleischer mener at ulike hjelpeapparater kan være med å forebygge til en viss grad. 

– Det virkelige håpet ligger i at vi ikke blir kvitt ukulturen med tvangsekteskap før de unge selv står på barrikadene og sier at dette vil de ikke være med på. Det er gledelig å se at stadig flere gjør dette. 

Videre forklarer Fleischer om hvordan de i hennes organisasjon jobber med saker som omhandler tvangsekteskap.

– Vi i SEIF gir praktisk bistand til de unge. De skal alltid stå i sentrum av dette og fortelle oss hva de selv vil. Det er viktig å huske på at mange ungdommer som oppsøker offentlig hjelp ofte blir møtt med et stort byråkrati og lang ventetid før saksbehandling, forteller Fleischer til Utrop. 

– Ta de unge på alvor
IMDi har også advart mot trenden, og mener at dette er en problematikk som må tas på alvor. De fokuserer også på de langsiktige konsekvensene av tvungent utenlandsopphold.

– Det gjøres allerede mye godt forebyggende arbeid i Norge. Venner, familiemedlemmer, skoler og øvrig hjelpeapparat viser stor omsorg og engasjement for å forhindre utreise. Enkelte ganger lykkes man dessverre ikke. Vi må gjøre mer av det vi allerede gjør – bevisstgjøre barn og unge om hvilke rettigheter de har og heve kompetansen i hjelpeapparatet slik at de kan avdekke og forebygge flere saker. Vi må se, lytte til, og ta barn som uttrykker bekymring på alvor. Lange, ufrivillige utenlandsopphold kan føre til tapt skolegang i Norge, svekkede ferdigheter i norsk språk, manglende integrering, utenforskap og problemer med å gjenoppta eller fullføre utdanning i Norge.

Det skriver Farrah Ghazanfar, spesialutsending for integreringssaker ved Norges ambassade i Nairobi, i et innlegg i Aftenposten. 

Brev til kommunene
Regjeringen har sendt ut en oppfordring til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å følge ekstra godt med når sommerferien nærmer seg. Brevet fra integreringsminister Sylvi Listhaug og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inneholder detaljert informasjon om fenomenet tvangsekteskap og hvor man kan søke hjelp. 

– Hver sommer er det flere tilfeller der norske ungdommer blir utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på det. Dette skjer i forbindelse med reiser til foreldrenes opprinnelsesland eller til andre land. Noen ungdommer blir også hvert år etterlatt i utlandet mot sin vilje når ferien er over. Vi oppfordrer ansatte i hjelpeapparatet, på skoler, familie og venner til å forebygge at dette skjer, heter det i brevet.

Opprinnelig publisert juli 2016