Hjelper ikke på befolkningsveksten

FNs hovedforsamling i New York skal vedta migrasjonsavtalen som ble vedtatt under FN-møtet i Marrakech 10.12.
Foto: worldislandinfo.com
– Selv innvandring kan ikke kompensere for Europas lave fruktbarhet, går det frem i en FN-rapport om befolkning og fruktbarhet.

2017-utgaven av FN-studien World Population Prospects viser til at befolkningen over 60 år vokser raskere enn alle yngre aldersgrupper globalt, melder ABCNyheter.

– I dag har Europa den største prosentandelen eldre, med 25 prosent. Samme tendens er ventet å gjøre seg gjeldende også ellers i verden. Reduksjonen av befolkning i arbeidsfør alder sammenlignet med eldre er ventet å gi økt press på velferdsgoder som helsevesen, pensjoner og andre sosiale ytelser.

Kan, eller kan ikke, kompensere?
Ekspert på befolkningstrender Helge Brunborg sier til Dagbladet at innvandring er en av mulighetene for å kompensere for lave fødselstall.

– Innvandringspresset vil vedvare så lenge det er stor forskjell i velstand mellom land, stor arbeidsledighet hvor innvandrerne kommer fra – og så lenge det er konflikter. Men det er ikke noe som tyder på at europeiske politikere synes at innvandringen bør økes. Det har ikke vært en aktuell problemstilling foreløpig, men den kan komme, særlig fordi etter hvert som det blir færre i yrkesaktiv alder.

FN venter ikke at innvandring vil kunne kompensere fullt ut for det ventede fallet i folketall.

“Fruktbarheten for Europa sett under ett ventes å øke fra 1,6 fødsler per kvinne i 2010-2015 til 1,8 i 2045-2050. Økningen er likevel ikke nok til å hindre en reduksjon av det totale folketallet på kontinentet”, mener FN, ifølge rapporten.