Problemene har sitt opphav i de religiøse tekstene

Men Linda Noor, leder i Minotenk hevder at «det ikke er noe i teologien som står i veien for [likestilling]» og at diskriminering av kvinner følgelig heller ikke har å gjøre med islam, så blir det hele like ufrivillig parodisk som selve veilederen, skriver Hans-Petter Halvorsen i dette innlegget.
For den tolkningen av islam som Linda Noor og andre moderate muslimer gjør seg til talskvinner og -menn for, finnes knapt i et eneste land der islam er den dominerende kraften i samfunn og styresett, skriver Hans-Petter Halvorsen i dette innlegget.
348Shares

Det er fortjenstfullt av Linda Noor å kritisere Islamsk Råd i Dagsnytt 18 for den grovt kvinnediskriminerende veilederen for bønn de har laget og sendt ut i forbindelse med korona-krisen. Men når hun samtidig og temmelig forutsigbart hevder at «det ikke er noe i teologien som står i veien for [likestilling]» og at diskriminering av kvinner følgelig heller ikke har å gjøre med islam, så blir det hele like ufrivillig parodisk som selve veilederen.

Man kunne jo tenke seg en analogi. Dersom det var en sekulær ideologi som dannet det verdimessige grunnlaget for styresett, lovutforming og maktutøvelse i et land som var like preget av overgrep, forfølgelse og undertrykkelse som de land som i dag styres etter islamsk ideologi er, ville noen da kunne hevde at det ikke hadde å gjøre med ideologien? Sikkert. Men ville det blitt akseptert på samme måte som det ofte blir når påstanden er at «dette har ikke med islam å gjøre»?

Neppe.

Og jeg slutter visst aldri å la meg forundre over dette. For den tolkningen av islam som Noor og andre moderate muslimer gjør seg til talskvinner og -menn for, finnes knapt i et eneste land der islam er den dominerende kraften i samfunn og styresett. Alt vi forbinder med et demokrati er stort sett totalt fraværende. Det samme gjelder rettigheter for kvinner, seksuelle minoriteter og mengde andre grupper.

Hvordan kan det ha seg at imamer og andre skriftærde autoriteter i land etter land i den islamske verden åpenbart er fullstendig på jordet i sin forståelse av de religiøse tekstene de så inngående har studert, mens moderate (og sekulariserte) muslimer i vestlige liberale demokratiske land på et eller annet mystisk, ja nærmest mirakuløst, vis har funnet veien inn til den egentlige betydningen av de samme tekstene?

Er det ikke egentlig ganske åpenbart at deres analyse av teksten har mer å gjøre med at de har lært seg å sette pris på de kvaliteter som kjennetegner et liv i et fritt sekulært demokrati, enn en ærlig forståelse av det tekstuelle fundamentet for den religionen de tilhører? Altså at de med denne påvirkningen i sin mentale bagasje finner mye av tekstene inkompatible med det å leve det livet de faktisk foretrekker?

All religiøs moderasjon er et resultat av sekularisering og ignorering av problematiske religiøse tekster. Faktum er at Linda Noor og andre moderate muslimers holdning til likestilling, frihet for enkeltmennesket og ulike andre verdier i spørsmål som har med individ og samfunn å gjøre, har fint lite med islam å gjøre. Disse holdningene er tvert imot ektefødte barn av det sekulære og liberale samfunn som de med svært god grunn setter slik pris på.

Det er selvsagt flott at de bruker dette fundamentet som utgangspunkt for å kritisere konservative krefter i sine religiøse miljøer, men som kjent, «to tame it, you have to name it»; uten en erkjennelse av at disse problemene har sitt opphav i de religiøse tekstene, vil man heller ikke kunne bevege de religiøse tradisjonene i mer liberal retning.