Islamsk Råd Norge forsvarer kontroversielt råd

Veiledning fra IRN.
Islamsk Råd Norge (IRN) publiserte enkle råd om hvordan en felles bønn bør foregå hjemme. Veiledningen har skapt sterke reaksjoner.
543Shares

Muslimenes fastemåneden Ramadan starter fredag. Fordi mange moskéer er stengt, råder IRN muslimene å holde felles bønn hjemme. Ifølge rådene skal bønneteppet til familiefaren og sønn(er) plasseres foran, og eventuelle jentebarn og kona eller andre kvinner sine tepper skal plasseres noe bak.

Dette har skapt sterke reaksjoner fordi rådene sees på som kvinnediskriminerende.

Nå har IRN kommet med en presisering. Her gjengir vi innlegget i sin helhet:

IRN har kun anbefalt det som har blitt ansett som det mest korrekte og praktiserte blant muslimer.

Det er enighet blant de fire lovskolene om dette, og denne enigheten er basert på lærdommen fra profetens utsagn.

Likevel er det viktig å påpeke at vi på ingen måte har hevdet at bønnen blir ugyldig dersom kvinnen står ved siden av mannen.

Det at menn står foran kvinner påvirker heller ikke konseptet om likeverdighet mellom de to kjønnene. Muslimske kvinner opplever heller ikke dette som en krenkelse mot deres kjønnsverd.

Samtidig har alle muslimer i Norge rett til å praktisere religionen på sin prefererte måte, uavhengig om det er i samsvar med IRN’s retningslinjer for fellesbønn eller ikke.

Illustrasjonen er kun ment som noe godt og som en veiledning for norsk-muslimske hjem som ønsker å lese fellesbønn. Vi finner det trist at illustrasjonen forstås i verste mening og at muslimer tillegges intensjoner de ikke har.