Mener amerikansk kristenhet er formet av rasisme

Administrerende direktør i Public Religion Research Institute, Robert P. Jones, mener hvite kristne i USA må ta et kraftigere oppgjør med kirkens rasistiske røtter.
Foto: PRRI
Den amerikanske forskeren Robert Jones hevder i ny bok at rasistisk teologi er dypt integrert i DNAet til hvite kristne kirker i USA.

Robert P. Jones er grunnlegger og administrerende direktør av Public Religion Research Institute (PRRI) og stammer selv fra flere generasjoner av hvite kristne amerikanere. I sin nye bok White Too Longmed undertittelen The Legacy of White Supremacy in American Christianity, tar han et oppgjør med «det uhellige forholdet mellom amerikansk kristendom og hvit makt-teori, og gir en presserende oppfordring til hvite kristne om å ta et oppgjør med denne arven av hensyn til både seg selv og nasjonen».

– Det er umulig å snakke om amerikansk kristenhet uten å erkjenne at rasisme bidro til å forme kirken, sier Jones i et intervju med HuffPost.

Hukommelsestap

Jones har funnet eksempler på hvit makt-ideologi i sitt eget slektstre og tror mange hvite kristne lett vil finne lignende rasisme i sine rekker. Men hvite kristnes bilde av seg selv og sin religion er blitt forvrengt av det Jones kaller «hvit makt-indusert hukommelsestap».

– De forteller seg selv at deres versjon av kristendommen er Guds måte å bringe frelse til den tapte verden. At de er legemliggjøringen av alt som er bra med Amerika, at de er grunnpilarene i samfunnet. Men den historien tåler ikke veldig mye granskning, sier han.

Påvirket teologi

I boken argumenterer Jones for at hvite kristne – fra evangeliske i sør til protestanter i Midtvesten og katolikker i nordøst – ikke bare var selvtilfredse tilskuere mens politiske ledere debatterte hva de skulle gjøre med slaveri, segregering og diskriminering.

Hvit makt-teologi spilte ifølge ham en nøkkelrolle i utformingen av den amerikanske kirken helt fra begynnelsen, og påvirket ikke bare måten kirkesamfunn ble dannet på, men også hvite kristnes teologi om selve frelsen.

Blindsoner

Jones forteller at han som administrerende direktør i PRRI gjentatte ganger blir konfrontert med informasjon fra undersøkelser som antyder at hvite kristne har en betydelig blindsone når det kommer til raserelatert urettferdighet og strukturell rasisme.

– I kombinasjon med min egen families historie, gjorde mønstre i dataene det tydelig at dette ikke er en historie kun om en fjern fortid, men at dette fortsatt i stor grad er til stede i DNAet i hvit kristenhet i dag, sier han.

Forskeren håper boka kan bidra til at hvite kristne går inn i seg selv og anerkjenner også disse elementene i sin historie og sine kirker.

– En defensiv reaksjon er en virkelig fristelse for hvite kristne nå. Et av de største grepene hvite kristne kan gjøre er å prøve å finne en dyp følelse av ydmykhet og å lytte, og motstå trangen til å motbevise og forsvare og prøve å ta inn vitnesbyrdet som våre afroamerikanske brødre og søstre prøver å bringe til hvite kristne.