STL ny generalsekretær

– STL er en avgjørende viktig organisasjon for demokrati og likeverdig mangfold i Norge, sier Birte Nordahl som snart blir ny generalsekretær i organisasjonen.
Foto: Carl Petter Opsahl
Birte Nordahl er ansatt som ny leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og starter om et snaut halvår.

Hun overtar stillingen etter Ingrid Rosendorf Joys og tiltrer 1. august, ifølge en kunngjøring fra STL.

Nordahl kommer fra Kirkens Bymisjon i Oslo hvor hun har vært avdelingsleder.

Rett før jul ble det kunngjort at Rosendorf Joys var ansatt som ny generalsekretær i Caritas Norge, Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Hun har vært generalsekretær for STL siden 2017 og starter i den nye stillingen midt i mars, ifølge katolsk.no.

Fram til Nordahl begynner, skal Niels Fredrik Skarre fungere som generalsekretær for STL.

Nordahl har vært forsker ved Universitetet i Oslo og gjesteforsker ved Columbia University i New York. Hun er dessuten ordinert prest i Den norske kirke og var ledende domkirkeprest i Oslo fra 2013 til –15. Hun har hatt flere ulike prestestillinger og fulgt det religiøse dialogfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt i sine stillinger som prest og forsker.

STLs styreleder, Trond Enger, uttaler:

– Vi har vært heldige å få ansette en erfaren leder fra tros- og livssynsfeltet. Nordahl har også faglig relevant kunnskap som gir henne god forståelse for de muligheter og utfordringer tros- og livssynssamfunn står overfor, både i Norge og i verden.

Også Enger er fornøyd med ansettelsen:

– Jeg er glad for tilliten til å skulle lede en så betydningsfull organisasjon videre og har fulgt STL med stor interesse i mange år. Det er en avgjørende viktig organisasjon for demokrati og likeverdig mangfold i Norge, og arbeidet er unikt i internasjonal sammenheng, sier Nordahl som mener det er en stigende interesse og et økende behov for tros- og livssynsdialog.