Kommunene tar imot 19.000 flyktninger

Kun fem kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om. Bilde fra IMDis årskonferanse.
Foto: Claudio Castello
Kommuner over hele landet har sagt ja til å bosette nærmere 19.000 personer. Det er halvparten av det de er tidligere bedt om å ta imot.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ba kommunene om en tilbakemelding på hvor mange flyktninger de kan ta imot etter at de er bedt om å bosette 37.000 i år.

Nå svarer kommunene kun halvparten, 18.885 personer, skriver Kommunal rapport.

Fem kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om, og 103 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er bedt om.

De resterende kommunene som har svart, har vedtatt færre plasser enn de er bedt om.

Les også: Regjeringen strammet inn: Men det kommer fortsatt flest ukrainere til Norge