Religiøs aktivitet kun tillatt for russere

HINDRER MISJION: Myndighetene i Russland ønsker å hindre utlendinger i å delta i eller veilede religiøse grupper i landet.
Foto: Alex Zarubi, Unsplash CC0.
Et nytt lovforslag i Russland har som mål å hindre utlendinger i å delta i religiøse aktiviteter i landet.

Et nytt lovforslag i Russland kan forby utlendinger og religiøse ledere som har studert i utlandet, å delta i aktivitetene til russiske religiøse foreninger, eller å veilede dem.

Den russiske regjeringen la frem lovforslaget for statsdumaen, det russiske parlamentet, den 22. juli.

I artikkel 7 i den føderale loven «Om samvittighetsfrihet og religiøse foreninger», står det at «kun russere og andre mennesker som bor permanent og legitimt på Russlands territorium kan være aktive i religiøse grupper».

I følge loven er en religiøs gruppe «en forening av mennesker som bekjenner den samme troen, og som ikke krever statsregistrering».

Artikkel 7 peker også på at ledere og deltakere i disse religiøse gruppene har rett til å feire gudstjenester, og samle og utdanne nye medlemmer i deres tro, men bønnemøter ikke kan finne sted i private hjem, de må holdes i spesielt autoriserte lokaler.

Forbudet mot deltakelse og ledelse av religiøse samfunn er også utvidet til å omfatte personer som kan klassifiseres som ekstremister og terrorister, ifølge statens offisielle lister, fordi deres handlinger viser «tegn på ekstremistisk aktivitet».

I flere år nå har Jehovas vitner, baptister og andre grupper blitt inkludert på denne listen.

Lovforslaget inneholder en forklarende merknad som forklarer at endringene i loven «vil gjøre det umulig for prester eller religiøst personell som har fått religiøs utdanning i utlandet å spre ekstremistiske religiøse ideologier».

Dette forbudet vil ramme protestantiske pastorer, muslimske predikanter, så vel som romersk-katolske prester. Blant dem er det fortsatt mange utenlandske misjonærer, som kjemper for å få permanent oppholdstillatelse.