Barn av IS-krigere og samfunnets ansvar

0
Det er samfunnets etiske og juridiske plikt å hjelpe barn av IS-krigere. Hvordan disse barna håndteres er avgjørende for det kollektive sinnelaget vi gir videre til kommende generasjoner. 

Fra fordomsmoralisering til løsning

0
Folk bør ikke bare sitte inne med tankene sine og muligens gå fra fordom til aktiv rasistisk handling. Derfor mener Agenda X-leder at en riktig løsning i en tid preget av stempling og båssetting er at vi snakker mer om holdningene som fører til rasistiske handlinger.

Norsk asylpolitikk er altfor trangsynt 

0
Folk har ikke forstått at asylpolitikken for lengst har gått ut på dato, skriver Ali Choudri i dette innlegget. 

Ett års gratis barnehage – hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen?

0
Hvordan har foreldrene og barna opplevd overgangen fra barnehagen til skolen? Hvilken betydning har oppholdet i forsøksbarnehagen hatt i forhold til skolestart og den første tiden av barnas skolegang? Hvilken betydning har det for undervisningen og miljøet i klassen at nesten alle førsteklassinger i Gamle Oslo har erfaring fra barnehage?

Halvsannhetene som presenteres av HRS er giftige for samfunnet

0
Human Rights Service (HRS) har kanskje Norges mest villedende navn. Organisasjonen sprer halvsannheter, sladder og spekulasjoner, og kommentarfeltene bugner av rasisme og hat.

Elendighetsentreprenørene

Hva er en elendighetsentreprenør? Jo, det er en person – eller en gruppe – som spiller på forestillinger om at alt går så mye verre om utviklingen fortsetter og på den måten forsøker å skaffe oppslutning om sitt standpunkt mot en gitt politikk eller praksis.

Hvem er du egentlig Bahareh?

Hvem er du egentlig Bahareh, og hvem representerer du?

Kirkeasyl et uregelmessig verb

0
I første del av 90-årene var det mange kirkeasylanter i Norge, på det meste om lag 700 personer. Det opplyses at i dag sitter ca 52 personer i kirkeasyl i landet vårt, derav 26 barn.

Hatefulle ytringer truer ytringsfriheten

0
Tiltak mot hets, mobbing, konspirasjonsprat og fordomsfulle ytringer bidrar til å sikre ytringsfriheten. Flere vil da våge å delta i den offentlige debatten, skriver Anne Birgitta Nilsen.

Høyrepopulismen vinner verden

0
Valgseieren til finansmannen Donald J. Trump bekrefter at høyrepopulismen er i ferd med å få verdenshegemoni.