Vi kjemper for likestilling, ytringsfrihet og demokrati – altså kampen om like muligheter for alle. Det er viktig for alle i Norge, og kanskje spesielt viktig for innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på MDG
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

Venstre er det liberale partiet i Norge. Det aller viktigste for oss er din frihet til å være den du er og å legge til rette for at du skal kunne forme livet ditt slik det passer best for deg. Venstres kamp handler om likestilling, ytringsfrihet og demokrati – som nettopp er kampen om like muligheter for alle. Det er viktig for alle som bor i Norge, og kanskje spesielt viktig for innvandrere.

Din mulighet til å lykkes i livet skal ikke avhenge av din bakgrunn eller størrelsen på bankkontoen. Dette er verdier vi kjemper for overalt og alltid. Det handler i bunn og grunn om kamp mot urettferdighet.

Det aller viktigste for oss er din frihet til å være den du er

Det er mange av oss som har blitt politikere, som har valgt å engasjere oss fordi vi har opplevd eller vært vitne til en eller annen form for urettferdighet i samfunnet. For meg var det en sterk opplevelse at bedriften min far hadde startet gikk konkurs da jeg var tenåring, og jeg fikk vite at de ansatte kom til å få arbeidsledighetstrygd, men pappa ikke fikk noe, fordi han var selvstendig næringsdrivende. Jeg skjønte ikke hvorfor pappa skulle behandles dårligere enn de andre på jobben. Det er ikke helt det samme, men det gjør at jeg skjønner godt hvordan det oppleves når innvandrere får avslag på jobbsøknad etter jobbsøknad, selv om de er kvalifisert til jobben de søker på.

For Venstre handler integrering om å gi alle like muligheter, uansett hvor de kommer fra. Det viktigste for deltagelse i samfunnet er språk. Derfor er det en av våre viktigste saker å sørge for at alle barn får en god skolegang, der de lærer det de trenger for å lykkes i livet.

Innvandrere som kommer til Norge har ulike forutsetninger. Derfor mener vi at språkopplæringen må tilpasses hver enkelt sitt nivå og at man skal kunne kombinere språkopplæring med arbeidspraksis. Vi vil gjøre det lettere å få anerkjennelse for kompetansen man har, slik at man kan bidra til samfunnet og for å skape seg selv et meningsfullt liv med en jobb å gå til. Fordi arbeidsplassene våre også er blant de aller viktigste arenaene for å skape fellesskap og bli en del av samfunnet.

Venstre er på lag med fremtiden, og det betyr vi omfavner en moderne verden der folk med ulik bakgrunn kan leve side om side. Staten skal ikke være et hinder for et godt familieliv, og statsborgerskap skal ikke være et hinder for at en familie er samlet. Det er derfor vi kjempet for muligheten til dobbelt statsborgerskap da vi gikk inn i regjering.

Vi heier på deg og kjemper for din frihet til å leve livet ditt slik du ønsker. Derfor bør du stemme på Venstre.