Det handler om å vise solidaritet med mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Derfor bør du stemme på oss.

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

Jeg kom til Sverige som asylsøker da jeg var tre år gammel. Jeg var heldig som fikk leve i en fredfull og trygg plass i verden. Jeg har mye å være takknemlig for, fordi min virkelighet kunnet sett helt annerledes ut. Og det gjør den for mange andre i dag.

Verden over går nå barn og unge ut på gater og torg for å kreve handling. Klimakrisen er pådriver for voldelige konflikter og skaper mennesker på flukt. Det er helt sentralt for meg å skape bærekraftige lokalsamfunn, der vår velstand ikke skal gå på bekostning av andre menneskers trygghet og velferd.

Jeg vokste opp fattig på penger, men rik på opplevelser. Jeg lærte meg å alltid dele med andre og være raus i møte med andre mennesker. Særlig med dem som jeg ikke alltid var enig med eller kjente så godt. Det var mine omgivelser og menneskene rundt meg som gav meg mening og glede.

Fellesskap handler om å føle seg inkludert – for den man er

Fellesskap handler om å føle seg inkludert, for den man er. Og det er uavhengig av om det er på idrettsbanen, på skolen eller på arbeidsplassen. Jeg godtar ikke diskriminering mot andre mennesker. Enten det er på bakgrunn av utseende, nasjonalitet, funksjonsnivå, seksualitet, trosretning eller kjønnsuttrykk. Det må vi fortsette å jobbe for!

Det som driver meg i dag, er å gi andre de samme mulighetene som jeg hadde da jeg vokste opp. Det er vårt felles ansvar å skape et inkluderende samfunn som er rettferdig og bærekraftig, og gir like muligheter og like rettigheter til alle. Og som forelder og medmenneske er det en iboende kraft i meg som vil at det skal være en rettighet, ikke et privilegium, for barn og foreldre å kunne våkne opp uten angst for egen sikkerhet og helse. Sånn er det ikke i dag, og jeg godtar det ikke!

Global solidaritet har alltid vært viktig for meg. Det er viktig å kjempe for både de som selger våre klær i norske butikker, og de som lager dem i andre. Dette er mennesker som kunne vært meg eller mine slektninger, og jeg kommer aldri å være blind for deres kamp. Solidaritet handler ikke om å stå seg selv nærmest, men om å ta de kampene som ikke er til egen vinning. Det handler om å vise solidaritet med mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Disse verdier er helt sentrale for Miljøpartiet De Grønne og det er derfor jeg stemmer på dem!

Mitt mål og min motivasjon som politiker for MDG er å skape en verden som både er i økologisk balanse, og i mellommenneskelig balanse. Jeg vil skape en verden som er bra for både mennesker og miljø.