Mangfold er positivt. Det gjør at vi mennesker får et bredere perspektiv på livet, og eksempelvis forstår kristne at muslimer trenger rom og tid til å be, eller at mulighet til å utøve sin tro er en viktig del av livet. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss – uansett hvilken religion du har.
86Shares

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Miljøpartiet De Grønne
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

Jeg har jobbet som prest i flere år, blant annet på Mortensrud i den flerkulturelle og flerreligiøse bydelen Søndre Nordstrand. Erfaringen derfra lærte meg to ting.

For det første at mangfold er positivt. Det gjør at vi mennesker får et bredere perspektiv på livet, samtidig som det hindrer at ‘alle må være like’. Det er lov til å være annerledes – være seg selv – i mangfoldet.

For det andre er ofte kimene til konflikt ikke mellom kristne og muslimer, eller andre religiøse grupper, men mellom religiøse og de som ikke tror. Kristne forstår at muslimer trenger rom og tid til å be, eller at mulighet til å utøve sin tro er en viktig del av livet. Det er det ikke alltid ateister har forståelse for.

Som 1. kandidat for et parti som bygger sin politikk på religiøst inspirerte verdier, mener jeg det er naturlig at innvandrere som er religiøse eller som er opptatt av at tro skal være en naturlig del av samfunnet, stemmer Kristelig Folkeparti ved høstens valg. I Oslo har de andre partiene i liten grad vært opptatt av troens plass i byen. Her skiller KrF seg ut fra alle de andre partiene.

Det er lov til å være annerledes – være seg selv – i mangfoldet.

Vi vet at trossamfunn er viktige fellesskap som bidrar til det gode liv. Kirkene og andre gudshus er rom for tilbedelse og tro, men de er også mye mer. De er kulturhus, ungdomsklubb, samlingssted for kor, band og sosiale møtesteder i lokalmiljøet. Jeg er ikke bare bekymret for at disse fellesskapene ikke gis den annerkjennelsen de fortjener, men også at praktisering av religion i økende grad ser ut til å bli møtt med mistenksomhet. Når muslimske kvinner hetses for å gå med hijab eller kristne skolelag ikke får servere boller på møtene sine er det eksempler på at rommet for å utøve sin tro snevres inn.

I Oslo vet jeg at det er mange immigrantmenigheter som sliter med å finne gode lokaler å ha gudstjenester i. Frivillige organisasjoner som KIA har slitt med å få støtte fra kommunen til sitt arbeid. Kirkene i Oslo forfaller, og noen må tas ut av bruk. Sykehjemsprestetjenesten bør utvides og flere trossamfunn bør få støtte til å ha lignende tilbud. Dette er noe av det jeg ønsker å arbeide med om KrF får din stemme ved dette valget.

Står vi sammen om å styrke familiene, frivilligheten og troens plass i samfunnet kommer vi lengre enn om vi kjemper hver for oss. Mohammad Usman Rana, kjent muslim og samfunnsdebattant, gav sin stemme til Kristelig Folkeparti ved forrige valg, blant annet på grunn av familiepolitikken vår. Det håper jeg flere innvandrere vil gjøre ved dette valget!