SV vil ha et samfunn som ikke gjør forskjell på folk på grunn av etnisitet. Vi vil motarbeide krefter som spiller på fordommer, og som skaper et skille mellom «oss» og «dem». Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.
Karin Andersen (SV), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Latest posts by Karin Andersen (SV), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité (see all)

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du so innvandrer stemme på Venstre
Derfor bør du som innvandrer stemme på MDG
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

Innvandrere er som folk flest. Det er mange og gode grunner til at innvandrere skal stemme SV.

Jeg kan nevne 3 hovedgrunner:

SV arbeider for en rettferdig fordeling av makt og rikdom i dette landet, vi kjemper mot diskriminering og for frihet og likestilling på alle samfunnsområder, og vi tar klimakrisa på alvor.

SV tar klimakrisa på alvor, og da må en ha tiltak som faktisk får utslippene ned. Vi må kutte utslipp, og bevare urørt natur og naturmangfoldet. Begge deler er mulig. Å ikke gjøre noe vil bli farlig og ulevelig for kommende generasjoner. Voldsomme flyktning-katastrofer er bare en av konsekvensene.

SV er for de mange, ikke for de få

Solidaritet og rettferdig fordeling av makt og penger er en kjerneverdi for SV. Det er å stille opp for og sammen med de fattige, de vanskeligstilte og de som trenger en håndsrekning. Vi vil ha et samfunn hvor alle yter etter evne og får etter behov. Felleskapet skal stille opp når det trengs og ingen er avhengig av veldedighet eller medlidenhet. Når vi løser oppgavene sammen, får vi samhold og trygghet tilbake. Da vil flere kunne bidra og klare seg godt og ha makt over eget liv.  For å få til det, må vi ha små forskjeller og sterke felleskap.

SV vil ha et samfunn som ikke gjør forskjell på folk på grunn av etnisitet. Vi vil motarbeide krefter som spiller på fordommer, og som skaper et skille mellom «oss» og «dem». Flyktninger skal behandles som mennesker, og ingen skal settes i fare. Menneskerettighetene må være en grunnplanke, selv om vi nå ser at flere og flere av disse rettighetene blir uthulet.

Med høyresiden i regjering går Norge i feil retning. Mange vanskeligstilte, som uføre og arbeidsløse er utsatt for usosiale kutt. Uføre forsørgere, aleineforeldre, kronikere og funksjonshemmede har fått mindre, mens de rikeste og sterkeste har fått mer. Pensjonister har fått mindre kjøpekraft flere år på rad. De fleste er ikke avhengig av dette sikkerhetsnettet, men hvem som helst av oss kan trenge det i morgen.

Klimagassutslippene i Norge har gått opp, ikke ned. Dette krever en enorm omstilling av samfunnet, både arbeidsplasser, og hvordan vi organiserer byene og bygdene våre. Dette er en jobb regjeringen ikke har begynt med.

Innvandrere til Norge består av veldig mange ulike mennesker med ulike interesser, utgangspunkt og opprinnelse. De bør stemme SV fordi: Norge ikke er til salgs. Ikke havet, ikke fossene og ikke jernbanen. Fordi fellesskapets midler, skal gå til velferd og ikke profitt. Fordi vi vil at kommunene skal få 5 milliarder mer å bruke på velferd. Fordi vi må ta klimakrisen på alvor, og fordi vi vil bygge gode miljøvennlige lokalsamfunn som tar vare på alle og sørger for at alle får en sjanse. Fordi vi først og fremst vil ha et samfunn for de mange, ikke for de få.