Hjem Forfattere Artikler av Karin Andersen (SV), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité

Karin Andersen (SV), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité

2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
SV vil ha et samfunn som ikke gjør forskjell på folk på grunn av etnisitet. Vi vil motarbeide krefter som spiller på fordommer, og som skaper et skille mellom «oss» og «dem». Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.
I debatten om den framtidige uføretrygden er det noen som tror at innstramninger vil få flere i arbeid. Men man blir verken friskere eller bedre i stand til å arbeide av å måtte snu og vende på hver krone for å få hverdagen til å gå opp. Erfaring viser tvert i mot at folk blir sykere og mer utslått av det.