FrP tør å snakke åpent og ærlig om innvandring. Vi stiller krav til innvandrere, og det gagner alle – også innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre
Derfor bør du som innvandrer stemme på MDG
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

For mange innvandrere er ikke FrP førstevalget. Dette kommer sannsynligvis av at FrP er det partiet som snakker mest åpent og ærlig om innvandring. Mange av de andre partiene ønsker bare å snakke om uproblematiske ting, FrP tar tak i problemene fordi det er politikernes jobb. Noen ganger kan FrPs budskap være tøft, men jeg er overbevist om at den tøffe politikken vil bidra til at flere innvandrere lykkes i Norge. I Norge har vi forsøkt det motsatte, det har ikke fungert spesielt godt.

FrP har ikke noe imot innvandrere, men vi mener politikken har vært feilslått. Vi vet at innvandrere flest ønsker å bidra positivt i samfunnet, men at det er noen som ødelegger for flertallet. Vi vet at for mange faller utenfor fordi politikken og systemet er feilslått. Etter så mange år med en politikk som fører til at innvandrere ikke lykkes i Norge, så er det på tide å tenke nytt.

FrPs budskap kan være tøft, men den tøffe politikken vil bidra til at flere innvandrere lykkes i Norge

Ingen, spesielt ikke innvandrere, er tjent med at vi har for høy innvandring til Norge. For høy innvandring vil bare føre til at enda flere innvandrere faller utenfor. Det vil føre til at enda flere barn vokser opp i fattigdom. Det vil rett og slett føre til at det kommer flere innvandrere enn samfunnet klarer å integrere.

De som ønsker å integrere seg i Norge, tåler at samfunnet stiller rimelige krav. De som ønsker å integrere seg i Norge, vet at de må gjøre en innsats selv. De som ønsker å integrere seg i Norge, ønsker ikke at det skal komme mange innvandrere som ikke har noe god grunn og som ikke ønsker å integrere seg.  Derfor er FrP det riktige partiet for innvandrere som ønsker å integrere seg i Norge.