Samfunnet må ha flere verktøy og virkemidler i møte med gjeng- og ungdomskriminaliteten, også utenfor politi- og påtalesporet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Brasil.
Foto: Nova Scotia Advocate
Også innvandrere bør beskyttes mot kriminelle i sine nærområder, skriver Jon Helgheim i dette tilsvaret.

Selv om Sylo Taraku, i sitt Utrop-innlegg den 9. august, anser Fremskrittspartiets forslag om å innføre dobbelstraff etter dansk modell som symbolpolitikk, vil det neppe vil oppleves særlig symbolpolitisk av de som rammes, nemlig de kriminelle. Det er hele poenget. Ofrene i disse sårbare boområdene fortjener å få tryggheten tilbake i nabolaget sitt. 

«Det er ikke dobbel straff for kriminalitet begått i Groruddalen og på Holmlia som får kriminaliteten ned, men raskere reaksjon og bedre forebygging», skrev Sylo Taraku i et innlegg den 9. august.
Foto : Faksimile, Utrop 09.08.2021

Skjerpede straffesoner

Som Taraku selv var inne på, har gjeng- og ungdomskriminaliteten økt kraftig fra 2015. Min påstand er at Stortinget medvirket til dette, da man langt på vei avviklet bruk av fengselsstraff for unge kriminelle i 2014, ved at man innførte de nye straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff og med det hevet terskelen for bruk av fengsel. Dette indikerer tydelig at straff ikke er symbolpolitikk, det betyr faktisk noe hva politikerne gjør.

Jeg skal gi Sylo Taraku rett i at årsakene bak kriminalitet er sammensatte, og at det ikke er ett enkelt tiltak som løser problemene knyttet til ungdoms- og gjengkriminaliteten i Oslo. Hadde det vært slik, så ville det ikke vært et problem. Samfunnet må ha flere verktøy og virkemidler i møte med gjeng- og ungdomskriminaliteten, også utenfor politi- og påtalesporet. Derfor la også Oslo FrP frem en hel pakke med tiltak, hvorav skjerpede straffesoner var et av dem.

Økning i unge, kriminelle gjengangere

Når Oslo FrP foreslår innføring av skjerpede straffesoner etter dansk modell, så er det i erkjennelsen av at de tiltak vi i dag gjør ikke hjelper, snarere tvert om. Innbyggere i flere av byens østlige bydeler opplever eget nærområde og nabolag som utrygt. De er redd for å gå ute på gata etter mørkets frembrudd i frykt for å bli ranet eller banket opp. De er redd for at barna deres skal utnyttes, og rekrutteres av disse kyniske kriminelle gjengene. Som samfunn kan vi ikke sitte likegyldig å se på denne utviklingen. Vi må handle, og gi tryggheten tilbake til disse områdene. En forutsetning for dette er at de menneskene som står ansvarlig for dette, nemlig de kriminelle, blir fjernet fra gata og opplever at samfunnet faktisk slår ned på oppførselen og handlingene deres. 

For all del: Ingen ønsker i utgangspunktet at barn skal i fengsel. Det betyr likevel ikke at det ikke kan være nødvendig for å verne samfunnet, og gi den kriminelle en tilstrekkelig reaksjon for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Selv om intensjonene bak ungdomsoppfølging i stedet for fengselsstraff er gode, og man sikkert finner eksempler på hvor dette har fungert, er det store bildet likevel at det har blitt flere unge, kriminelle gjengangere. Gjeng- og ungdomskriminaliteten i flere av de store byene har eksplodert, etter innføringen av disse straffeformene. 

Gjerningssted en genuin faktor i straff

Enkelte forsøker å fremstille forslaget om å innføre skjerpede straffesoner som et tiltak for å straffe innvandrere hardere enn øvrig befolkning, og at et slikt forslag er diskriminerende. Det er en useriøs anklage. Alle er like i møte med denne loven, uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. 

Alle er like i møte med denne loven, uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. 

Noen har til og med ment at FrPs forslag er brudd på Grunnloven, noe slikt er svært kunnskapsløst. Det har alltid vært full anledning til å bruke gjerningssted som en viktig faktor i vurderingen av hvor streng straffen skal være. Det er ingenting nytt ved det. 

Innvandrere fortjener trygghet i sine nærområder

Det er en forskjell på hvor kriminalitet blir begått. Det er et faktum at det er et større innslag av gjeng- og ungdomskriminaliteten i bydeler som Groruddalen og Søndre Nordstrand, enn andre steder i byen. Det er også riktig at dette er bydeler med en stor innvandrerbefolkningen. Et sentralt poeng i den forbindelse er at innvandrere også er de fremste ofrene for denne kriminaliteten. De fortjener at samfunnet tar det på alvor, og gir de tilbake tryggheten i sine nærområder. 

Et tydelig signal til kriminelle

FrP vil innføre doble straffer for å beskytte sårbare boområder. Det vil være en kontant beskjed til de kriminelle om at vi ikke aksepterer den utviklingen som har foregått de siste årene. Danmark innførte skjerpede straffesoner for en del år siden og har hatt gode resultater. Innbyggerne i disse områdene kunne fortelle oss at de hadde fått tryggheten tilbake da vi besøkte Mjølnerparken i København. Ikke la oss vente til vi får like store problemer som andre land, la oss ta innbyggerne i sårbare boområder i forsvar med en gang, ved å gi et tydelig signal til de kriminelle som ønsker å utnytte ungdommen og ødelegge bomiljøet. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.