Innvandringspolitisk talsmann i FrP, Jon Helgheim, mener at idéhistoriker Dag Herbjørnsrud glemmer viktig statistikk i sitt Utrop-innlegg fra 1. okktober.
«Å si at innvandring fører til mindre kriminalitet er politisk motivert sludder»

Siden jeg ble stortingsrepresentant og Frps innvandringspolitiske talsmann for 2 år siden, har jeg ofte latt meg overraske over graden av politisering og det lave faglige nivået hos mange samfunnsforskere og eksperter. I møte med ubehagelige fakta på innvandrings- og integreringsfeltet, tyr dessverre «eksperter» til kreative krumspring for å forvrenge virkeligheten. Innlegget i Utrop fra den 1. oktober, av idehistoriker og samfunnsanalytiker Dag Herbjørnsrud, «Innvandring gir mindre kriminalitet» er likevel noe av det drøyeste jeg har opplevd, hva gjelder selektiv fremvisning av fakta og grove elementære logiske feilslutninger.

Logisk feilslutning

Herbjørnsrud hevder at innvandring gir mindre kriminalitet og påstår blant annet at «også i Sverige, landet som har tatt imot klart flest innvandrere i Norden, har andelen drap gått kraftig ned siden 1990-tallet». Det er en grov logisk feilslutning å peke på innvandring som en grunn til at kriminaliteten går ned. I de fleste vestlige land går kriminaliteten ned, spørsmålet er hvor mye mindre kriminalitet vi hadde hatt, uteninnvandring. For å kunne si noe om hvorvidt innvandrere fører til mer eller mindre kriminalitet, er første skritt å fremskaffe tall for kriminalitetshyppigheten mellom forskjellige innvandrergrupper og personer uten innvandrerbakgrunn.

Herbjørnsrud unnlater å snakke om andre viktige tall

Tall fra det svenske kriminalstatistikkbyrået, Brå, viser at innvandrere med bakgrunn fra Afrika og Vest-Asia hadde 7 ganger høyere drapsrate enn befolkningen med svensk bakgrunn, mens 2. generasjon innvandrere i Sverige hadde nesten 8 ganger høyere drapsrate. Overrepresentasjonen på drap blant ikke-vestlige innvandrere og 2. generasjon innvandrere i Sverige var så høy at personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 72 prosent av alle siktede for drap og drapsforsøk i Sverige i perioden 2013-2017.

Vi trenger eksperter og forskere som belyser problemene, ikke som forsøker å gjemme de bort

I tillegg unnlater Herbjørnsrud å nevne det mest alarmerende med drapsutviklingen i Sverige, den store økningen i drap med skytevåpen, som i stor grad begås av innvandrergjenger. De siste årene er antall drap med skytevåpen i Sverige økt fra 17 i 2012 til 43 i 2018. I Malmø, som er en by litt større enn Bergen, var det 12 drap med skytevåpen i fjor. Til sammenligning var det i hele Norge var 4 drap med skytevåpen i 2018.

Berøringsangst

Slike opplysninger ønsker ikke Herbjørnsrud å berøre. Han ser ut til å trives best med at faktagrunnlaget forblir skjult for allmenheten. Da kan han fortsette med sine ideologisk forblindede samfunnsanalyser, fulle av logiske feilslutninger, som støtter opp under hans eget politiske syn.

SSBs tall og VGs oversikt over antall partnerdrap i Norge, viser også at innvandrere er sterkt overrepresentert når det gjelder drap. 72 prosent av alle partnerdrap i Norge i perioden 2012-2019 ble begått av personer som hadde innvandrerbakgrunn, mens denne gruppen utgjorde 14 prosent av befolkningen.

Det faktum at spesielt ikke-vestlige innvandrere er sterkt overrepresentert i krimstatistikken er velkjent i Danmark, som har publisert denne statistikken på detaljert nivå i over ti år. Den danske befolkningen og politikerne er derfor informert om at høyere kriminalitet er en stor kostnad knyttet til spesielt ikke-vestlige innvandring. De vet også at dette ikke går seg til i andre generasjon, snarere tvert imot. Sverige og Norge har derimot valgt å leve i selvpålagt kunnskapsløshet.

Store utfordringer i nabolandet

I vårt naboland har kunnskapsangst og naivitet ført til en dramatisk utvikling. På grunn av innvandring brenner tusenvis av biler hvert år. Hver dag påtennes opp til flere skoler og kriminaliteten har ført til over 60 no go-soner hvor politiet ikke kan bevege seg normalt.

Tunge samfunnsaktører har gått ut i media og advart mot at samfunnets voldsmonopol er i ferd med å bryte sammen, at storbyene i Sverige har en fullt utviklet mafiakultur og at bombeangrep er den nye trenden blant gjengkriminelle. I tillegg har kriminologiprofessor Wikstrøm kritisert det faktum at det svenske kriminalstatistikkbyrået, Brå, valgte å slutte å publisere statistikk for innvandrere og kriminalitet.

Vi trenger forskere som belyser – ikke gjemmer bort

En viktig årsak til sistnevnte er at Sverige lenge har vært dominert av ideologisk forblindede eksperter som Herbjørnsrud. Å si at innvandring fører til mindre kriminalitet er politisk motivert sludder. Det er rett og slett ikke sant.

Frp skal være garantisten for en kunnskapsbasert politikk på innvandrings- og integreringsfeltet. Da trenger vi mer kunnskap, ikke mindre. Vi trenger eksperter og forskere som belyser problemene, ikke som forsøker å gjemme de bort.