Innvandrere bør stemme Arbeiderpartiet av samme hovedgrunn som alle andre i Norge; fordi vi arbeider for sterkere fellesskap som kan gi alle frihet og trygghet til å leve livene sine. 
296Shares

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet

Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre
Derfør bør du som innvandrer stemme på MDG
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti
Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

Arbeiderpartiet har alltid stått opp for det flerkulturelle, norske fellesskapet. Det har ikke blitt mindre viktig de siste årene; Mange innvandrere jeg møter, forteller om at de opplever et svekket fellesskap, der det blir mer fordommer, hets og hat. Da en høyreekstremist angrep al-Noor-moskéen i Bærum for nylig, var det hat mot innvandrere og muslimer som lå bak. Ved inngangen til eid ble uskyldige mennesker forsøkt drept. Angrepet har skremmende paralleller til terroren på Utøya, der gjerningsmannen var drevet av hat mot innvandrere – og Arbeiderpartiet. Vi må stå sammen mot dette hatet, og i Arbeiderpartiet gjør vi det med engasjement og kraft.

Innvandrere bør stemme Arbeiderpartiet, fordi vi alltid vil jobbe for å sikre arbeidsfolk trygghet på jobb og en lønn å leve av.

Innbyggere med minoritetsbakgrunn gir et stort bidrag til det norske velferdssamfunnet. Jeg husker en episode da jeg besøkte faren min på sykehjemmet, han var 91 år gammel. Vi hørte på radioen og en politiker fra Frp som sa at «den norske velferdsstaten vil falle sammen på grunn av innvandring». Da sa faren min: «Han som sier det, kan ikke ha vært på besøk her, her holder innvandrerne hjulene i gang!» Rundt ham var det ansatte fra alle verdens land som stod på, og som ga ham den best tenkelige omsorg og hjelp. En hovedsak for Arbeiderpartiet er at folk som jobber i omsorgen, skal få fast jobb og hel stilling. Den utrygge økonomien en deltidsjobb gir, og den uverdige jakten på vakter som følger med, sliter på kreftene og gjør det vanskelig å planlegge for seg og familien. I år er det kommunevalg, og da trenger vi ordførere med engasjement for dette. Det får man med Arbeiderpartiet.

Vi må stå sammen mot dette hatet, og i Arbeiderpartiet gjør vi det med engasjement og kraft

Innvandrere bør stemme Arbeiderpartiet, fordi innvandrere har barn i skolen.

Den andre hovedsaken vår er nemlig gratis SFO og gratis skolemat. Ingen skal måtte gå hjem fra skolen mens vennene blir igjen og leker, får leksehjelp og deltar i aktiviteter, fordi foreldrene ikke har råd til SFO (eller AKS, som det heter i Oslo). Og vi må få slutt på at 60.000 barn kommer til skolen uten mat. Uten mat lærer man dårlig. Med mat lærer man mer. En skole med mat er en bedre kunnskapsskole. I år er det kommunevalg, og dette kan kommunene bestemme. Og får vi en regjering ledet av Arbeiderpartiet i 2021, vil vi sette av penger og gjøre gjennomføringen lettere.

Innvandrere bør stemme Arbeiderpartiet, fordi vi alle trenger ren luft og et stabilt klima.

Dette er den tredje hovedsaken for Arbeiderpartiet. I Oslo har antall mennesker plaget av helsefarlig luft, gått fra 200.000 til 10.000 på de fire årene Arbeiderpartiet og Raymond Johansen har ledet byrådet. I områdene der barna tidligere måtte puste inn eksos, bor det mange innvandrere. Nå er lufta renere, buss og bane går oftere, og det er mindre kaos og kø i byen.

La meg avslutte med det selvsagte: Innvandrere er forskjellige, vi er alle forskjellige. Men noe har vi felles, alle vi som har stemmerett ved dette valget: Vi bor i en kommune, og det betyr noe for hverdagen vår hvem som styrer kommunen. Derfor må alle gå og stemme!

Godt valg, alle sammen.