Innvandrere er viktige som velgere, fordi de evner å se et større bilde, skriver Arbeiderpartiets leder.
Foto: Arbeiderpartiet
Stem på Arbeiderpartiet for en tydeligere politikk mot fordommer, hets og hat, skriver partiets leder, Jonas Gahr Støre.

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på FrP
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

Da jeg ble utfordret til å skrive i Utrop om hvorfor innvandrere skal stemme Arbeiderpartiet, var min første tanke: «Innvandrere?» Ville det ikke være respektløst å svare på det spørsmålet, når innvandrerne i Norge – uansett definisjon – er så forskjellige? Og hva skiller egentlig innvandrere fra resten når det gjelder hvilke behov man har i livet, og hva man trenger fra politikken?

Til det siste vil jeg påstå at svaret er «svært lite». Om noe, handler det om en tydeligere politikk mot fordommer, hets og hat. Om at vi trenger politikere som sier klart ifra mot konspirasjonsteorier og ekstreme holdninger. De politikerne har vi i Arbeiderpartiet.

Skal jeg så driste meg til å si noe om «innvandrerne» som gruppe, må det være dette: De har en dyp forståelse av at Norge ikke er selvsagt. Samtidig er det en forståelse som i stadig mindre grad preger dem som har bodd i Norge hele livet. 

Vi finner den hos noen av de eldste, folk som fortsatt husker det gamle klassesamfunnet. Men det er en utfordring dersom stadig færre er bevisste på dette: 

Et land med små forskjeller og store muligheter for alle er ikke selvsagt. Det er et resultat av politiske valg. Og det er en samfunnsmodell som kan gå tapt, om den ikke forsvares – igjen og igjen.  

Derfor er innvandrerne ikke bare viktige for Norge gjennom sin daglige arbeidsinnsats og sine bidrag til fellesskapet. De er viktige som velgere, fordi de evner å se et større bilde. 

Det Norge som innvandrerne ser klarere enn mange andre, er det Norge som Arbeiderpartiet mer enn noen andre har preget. Vi skiller oss fra partiene til venstre og høyre for oss, ved det vi har lyktes med å kombinere: 

En næringspolitikk for høy økonomisk velstand. En arbeidslivspolitikk for rettferdig fordeling og små forskjeller. En velferdspolitikk for trygghet og muligheter til alle. 

Til grunn ligger et verdisyn som kan oppsummeres i tre prinsipper: 

  • Foreldrenes økonomi skal aldri hindre barna i å ta høy utdanning. Fellesskapet skal stille opp med en god skole, gratis for alle, og en studiefinansiering som sikrer dette prinsippet.
  • Alt arbeid skal verdsettes, fordi alle trengs. Vi trenger helsefagarbeidere, bygningsarbeidere, vektere, renholdere, butikkansatte, servitører, bussjåfører, taxisjåfører og en rekke andre yrkesgrupper. Alle skal ha krav på gode lønns- og arbeidsforhold, på å kunne leve av sitt arbeid, stifte familie om man ønsker, og gi barna sine en trygg og god oppvekst. 
  • Alle kan få behov for hjelp. Skulle det verste skje, skal man få gratis behandling i verdensklasse – i vår felles helsetjeneste. Fellesskapet skal stille opp, ingen skal bli stående alene. 

Det er disse prinsippene som gjør at vi kan forbli et samfunn der alle kan lykkes, der alle kan oppleve trygghet, og der vi sammen tar tak i integreringsutfordringer. Men selv i Norge må det kjempes for å sikre disse prinsippene. Det vi kan kalle høyrekrefter – i markedet og i partipolitikken – drar i feil retning med privatisering, oppsplitting og kutt i fellesskapets tilbud til oss alle. Det er derfor Arbeiderpartiet nå er så utålmodig etter å komme tilbake i styringen av landet: Disse prinsippene må ikke svekkes, de må styrkes. 

Få forstår bedre enn innvandrerne hvor viktig det er.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.