Høyre-regjeringa har gjort det vanskeligere å få familiegjenforening og statsborgerskap. Innvandringspolitikken skal være menneskelig og forutsigbar, ikke strengest mulig og småligst mulig, skriver Kirsti Bergstø.
Foto: SV
Stem på SV for at rike skal bidra mer og velferd bygges ut, skriver partiets nestleder, Kirsti Bergstø.
Kirsti Bergstø
Latest posts by Kirsti Bergstø (see all)

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på FrP
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

SVs slagord er «For de mange – ikke for de få». Hvem er egentlig de mange?

Ulikhet i makt og rikdom øker. Det er alvorlig. Kampen mot økende forskjeller er sammen med klimakampen de viktigste i vår tid. Derfor er det også de viktigste sakene for SV. Et samfunn for de mange, ikke for de få, er et samfunn på folks premisser, ikke den økonomiske eliten.

De mange er deg, meg, naboer og kollegaer. Det store flertallet, som er tjent med sterke fellesskap, et trygt arbeidsliv, rettferdig boligpolitikk, billig kollektivtransport og frisk luft. For grupper som ofte får ulik, urettferdig eller uverdig behandling av samfunnet rundt seg er dette ekstra viktig.

Når forskjellene øker, får de aller rikeste mer makt. Ei slik utvikling skaper både sinne og avmakt. Når folk opplever at hverdagen blir vanskeligere, framtida usikker og at samfunnet ikke lenger har plass til dem, gir det rom til politiske krefter som vil splitte folk etter kulturelle og religiøse skillelinjer, og å peke ut syndebukker blant dem med minst makt. Det er ei farlig utvikling som må møtes politisk.

Under høyreregjeringa har det blitt flere milliardærer og flere barn som vokser opp i fattigdom. De store pengene går til formuer for noen få, ikke ny velferd. Derfor må vi få ei ny regjering, et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Det store flertallet er tjent med at de rike bidrar mer og at velferd bygges ut. Derfor vil SV sikre gratis SFO/AKS og gjøre skoledagen mer variert, med skolemat, lekser i skoletida og flere lærere. Vi vil ha en tannlegereform som sikrer at folk har råd til å gå til tannlegen. I dag er dette så dyrt at mange lar være sjøl om tennene verker.

Velferd kan bygges opp i stedet for å brytes ned. Lovverket kan verne arbeidstakere, ikke gi mer makt til arbeidsgivere. Boligpolitikken kan være for folk flest, ikke for spekulantene.

Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er, både som mennesker og samfunn. Mange av de som har minst og som har jobber som ikke kan flyttes til hjemmekontor har betalt en høy pris. Pandemien er ikke over før alle er trygge. SV har foreslått en mer rettferdig global fordeling av vaksiner og at patentreglene skal omgås. Helsetilbudet i Norge skal være for alle, også mennesker som i dag frarøves helsehjelp fordi de ikke har papirer som gir dem tilgang til velferd i praksis.

Det er mange grunner til at folk innvandrer til Norge. Noen kommer for å jobbe, noen finner kjærligheten, mens andre må flykte fra sitt opphavsland. Uansett grunn skal man føle trygghet og respekt. Høyre-regjeringa har gjort det vanskeligere å få familiegjenforening og statsborgerskap. Innvandringspolitikken skal være menneskelig og forutsigbar, ikke strengest mulig og småligst mulig.

Det bestemmes av alle som bruker stemmeretten. Om vi både her hjemme og internasjonalt skal jobbe for rettferdighet, kvinnefrigjøring, fred og vern av vårt livsgrunnlag.  Eller om hensynet til markedet skal settes over mennesker og miljø. SV er på lag med folk flest, ikke den økonomiske eliten. For de mange – ikke for de få.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.